Op naar de toekomst ?

Slauerhoff College, RSG en Rijks HBS:
Vlak na de reünie “de Rijks 150” in 2018 was het motto bij diverse reünisten …… op naar “de Rijks 155” ????

Nu, in begin 2022, meldt het bestuur van de stichting “de Rijks 125”, dat deze stichting op 8 november 2021 is ontbonden.

Voor ieder, vanaf nu, nieuw te organiseren reünie zullen ex-RijksHBS-ers zelf nieuwe initiatieven moeten ontplooien voor het organiseren van een eventuele toekomstige bijeenkomst.
Graag wenst het bestuur van de ontbonden stichting “de Rijks 125”, alsmede de ex-leden van de reüniecommissie “de Rijks 150” iedereen daarmee heel veel succes.

Bovendien meldt het ontbonden stichtingsbestuur dat deze website binnenkort de lucht uit zal gaan.

De reünie ‘de Rijks 150’ ligt nu al weer heel lang achter ons, maar de gedachten eraan zijn nog steeds zeer levendig.

Veel bezoekers van de reünie ‘de Rijks 150’ op 8 september 2018 te Leeuwarden hebben laten weten dat zij elkaar sneller weer willen ontmoeten dan pas over 25 jaar.

De Stichting ‘de Rijks 125’, die de reünies in 1992 en in 2018 organiseerde, wil hier graag aan mee werken. En zal in elk geval toekomstige reünie-initiatieven ondersteunen, na indiening van een begroting. Eten en drinken zal steeds voor rekening van de reünisten moeten komen.

Allerlei ideeën kunnen worden ingediend. Het kunnen klassen of jaargangen zijn, die e.e.a. willen organiseren.
Er zou dan misschien ook iets gecombineerd kunnen worden. Alle bezoekers van de reünie in 2018 zouden bijvoorbeeld geïnformeerd kunnen worden, zodat het voor velen mogelijk wordt elkaar weer te ontmoeten.

Onze website www.derijks150.nl samen met het emailadres info@derijks150.nl kunnen blijven zorgen voor de verspreiding van al de nieuwe ideeën.

Het bestuur van de Stichting ‘de Rijks 125’ ziet die nieuwe ideeën voor de toekomst graag tegemoet. Enkele nieuwe plannen voor de toekomst zijn reeds weergegeven onder de kopje ‘Toekomst’ in het hoofdmenu.

De website www.derijks150.nl was na de reünie in 2018 aangepast aan de toekomst. De fotoalbums waren natuurlijk nog steeds aanwezig en terugkijken naar de informatie over de laatste reünie in 2018 was ook mogelijk.

Onze website is echter begin 2020 gehackt. Gelukkig kon een hele oude back-up (van februari 2018) weer terug gezet worden en waren alle pagina’s van de website d.d. 8 september 2018 nog als word-documenten bewaard gebleven.
Ondertussen is onze website weer aangepast. Echter wel iets anders dan iedereen gewend was, omdat het programma, waarmee de website gemaakt was, ondertussen ook ge-update was. Hopelijk is alles voor iedereen toch weer terug te vinden.

Kijk voor het laatste nieuws per 1 november 2021 onder “NIEUWS”

Rijks HBS RSG Slauerhoff