Wie Kent Wie

 

Onderstaand een lijst met namen van oud-leerlingen, waarvan we nog geen verdere informatie hebben. Dit zijn mensen die we graag  willen informeren over onze reünie.

We vragen jullie hulp. De info kan via de mail info@derijks150.nl naar ons toe worden gezonden en wij coördineren de rest.

Op de Deelnemerslijst op alfabet en Deelnemerslijst per eindexamenjaar vind je de namen van reünisten die zich al hebben opgegeven.

Je kunt ook nog kijken op de namenlijsten van de REÜNIE 1992

Je kunt je namen doorgeven via het formulier op de pagina “Zwaan Kleef Aan” .

 

Achter(meisjes)naam Voornaam Schoolperiode
Bleeker Klaas Voor 1960
Frieswijk Jan Rond 1960-64
Visser-v.d. Akker Christien Na 1966
Kooistra Theun 1961-1966
Kruizinga Hidde Rond 1966
Slooten Feddo van 1960-1966
Miedema Berber Rond 1960
Bary Rene Voor 1960

 

Achternaam Voornaam Schoolperiode
André Alberda  
Judith Aldershof  
Hanny Althuis  
Susanna Ambachtsheer  
Wendy Anker  
Ciska Annema  
Olga Arends  
Serge Arthur Arnold  
Hilda van Asperen  
Jan Augenbroe  
Shalita Autar  
Fredric Baas  
Kitty Bakema  
Agma Baluah  
Kiran Bansi  
Hanneke Blom- Bartels  
Alex Batstra  
Ramon Beiboer  
Michiel Beimers  
Mariken Betsema  
Hyke Bierma  
Paul Bijkersma  
Jorrit Bijl  
Freek Bijl  
Petra Bijlsma  
Rixt Attema- Bijma  
Miranda van Bijnen-Breur  
Saapke Binnema  
Erik J. van Binsbergen  
Anneke Blaauw  
Mieke Boekhout  
Joost de Boer  
Jelske de Boer  
Mark Walther Boer  
Jos De Boer  
Sylvia van Kuijck – de Boer  
Nicole de Boer-Slager  
Martijn Bokma  
Nienke Bokma  
Renzo Bonnema  
Corien Hoekstra – Bonnema  
Richard Boonstra  
Roos Borchers  
Jacob Born  
Joute Bouma  
Folkert Bouma  
Jettie de Jong- Bouma  
Minke Bouma  
Jaap Bralts  
Christian Branbergen  
Margo Brands  
Dorinde Brands  
Judith Breur  
Tobias van den Briel  
Folkert Brink  
Simon Broekhuizen  
Jan-Piet Broersma  
Niels Brouwer  
Daan Brouwer  
Bram Brouwer  
Jauke Brouwer  
Wilco de Bruin  
Jelly Bruining  
Frans Bruinsma  
Alien Bruinsma  
Inge Bruinsma  
Uyen Bui  
Rita Buldeo Rai  
Thom van Buren  
Dieuwke Weijsters- Burg vd  
Lammert Castelein  
Iepie Castelein  
Maarten Castelein  
Vincent Childs  
Gert Clifford  
Ilva Copini  
Thea Dankert ev Kamsma  
Jaap de Boer  
Peter de Haan  
Gerrit Jan de Jong  
Piet de Jong  
Hilbrand de Jong  
Anna de Vries  
Lammert de Vries  
Gerard de Wit  
Dirk Douwe Dekker  
Dennis van Dijk  
Gea Dijkstra  
Meindert Dijkstra  
Sierd Dijkstra  
Wybren Dijkstra  
Jan Dijkstra  
Tonnis Doesburg  
Kevin van Doeveren  
Geert Dokter  
Sander Donker  
Jan Doodhagen  
Monique Nieuwenhuis- Doornbosch  
Fredien van Bronkhorst – Douma  
Harry Douma  
Amarins Marike Draaisma  
Hiltje Drijfhout  
Bert Duursma  
Meinte Engelmoer  
Tjerk Epema  
Jasper van Erp  
Lisa F.  
Anke Faber  
Johan Faber  
Roelof Faber  
René Feenstra  
Judith le Fèvre  
Korrie Fey  
Piet Fijnje  
Domien Flapper  
Erwin Franconi  
Karin G.  
Sjoerd Theo Ganzinga  
Ingrid Geertsma  
Marjon Westerhof-van Gelder  
Reinald Gerbenzon  
Ydo Goinga  
Joep Gorgels  
Anneke Goslings  
Stefan C. de Graaf  
Marloes de Graaf  
Patrick De Graaf  
Siebren Graafsma  
Toby Graafsma  
Klaas De Groot  
Menno de Groot  
Margriet de Groot  
Kimberly Aalbers – de Groot  
Edwin Grypma  
Ralph de Haan  
Amarins De Haan  
Rita Habekote  
Mark Hagedorn  
Wim Hageman  
Karel Hageman  
Stephen Hakse  
Rudmer Haringsma  
Ingrid Hartgers  
Steven Hartgers  
Ronald Hartsteen  
Richard Heeres  
Liesbeth van der Heide  
Marcel van der Heide  
Yvonne Helfrich  
Marian Helfrich  
Jelmar Helmhout  
Duco Heun  
Willem-Bart Hilberts  
Thuy Reitsma- Ho  
Arnold Hoekstra  
Bettina Hoekstra  
Gerard Hoekstra  
Marco Hoekstra  
Sjoerd Hoekstra Bonnema  
percy Hof  
Bo Hoffer  
Bram W. Hoffer  
Loreen Hofman  
Marijke Hofstee  
Douwe Hoitsma  
Jacob Hoogland  
Douwe Hoogstra  
Sander Huisman  
Geeske Visser- Huitema  
Antonie van Hulsen  
Boi Boi Huong  
Dirk IJntema  
Rabhin S. Jainandunsing  
Eelco Jansma  
Erwin Jaspers  
Hilda Jensma  
Derk Joling  
Erik De Jong  
Lutea van Gendt – de Jong  
Joost de Jong  
Freek de Jong  
Pepijn de Jong  
Maarten C. de Jong  
Ria de Jong  
Jorn Jongma  
Saskia Jongma-Faber  
Moniek Jonker  
Foppe Jorna  
Annette Jorritsma  
Nanne Kalma  
Henk Kalsbeek  
Klaas Keestra  
Henk Keestra  
Inge Klappers  
Paul v Kleef  
Simone De Graaf- Klompstra  
Jurryt Hoenekamp – van ‘t Klooster  
Monique Kloosterman  
Inge Rosenthal- Koehorst  
Monique Koelemeijer  
Lena Kolf  
Ivo B.C. Koning  
Corine Kooi  
Sjoukje Kooistra  
Piet Koopmans  
Nynke Koster  
Hans Krabbendam  
Hans vd Krieke  
Jellie Krol  
Cor de Kroon  
Marco Kuiken  
Sjouke R Kuindersma  
Romke S Kuindersma  
Albert Kuipers  
Niek Kuipers  
Sanjay Kumar  
Arie-Jan Kwak  
Marianne van der Laan  
Karin Van der Laan  
Esther Lamsma  
Kim Zondervan – vd Lande  
Watse van der Lei  
Liesje Lerk  
Ronald Liefhebber  
Cor vd Linden  
Karla van Linschoten  
Joke Boukje Loonstra  
Marielle Vierling – Lootsma  
Roland Lucardie  
Sjoerd Manting  
rob van der mark  
Esther Meerenga  
Jan van der Mei  
Lotte van der Meij  
jan remko Meijer  
Ricardo Meijer  
Maaike Meinardi  
Remco Meinen  
Willem Mensink  
Maaike Borchers-van der Meulen  
Roderic van der Meulen  
Jelle vd Meulen ’63/’68  
Niek Meyerink  
Almar Miedema  
Henny v Miltenburg  
Johan v Minnen  
Helga vd Molen  
Jannie Molenaar  
Frank Monfils  
Nynke Mulder  
Emily Nagel  
Rudolf Nammensma  
Aruna Narain?  
Peter Nieuwhof  
Theo Nijboer  
Janke Nijdam  
Jantine Noordenbos  
Anna Oosterhof  
Sandra Oud  
Damien Overeem  
Lisette Abela- Oversteegen  
Saskia vd Heide Penning  
Piet Piekstra  
Jos Plagge  
Tjeerd Postma  
Ina Pratt-Terpstra  
Snežana Radović  
Piet Rauwerda  
Larissa Schonewille – Raven  
Bianca van Reenen  
Alex Reinderink  
Roelof Reineman  
Robbert Reinsma  
Anne Jan Reitsma  
Sabina Rietveld  
Sjors Rietveld (’63/’68?)  
Monique Rijnders-Nagle  
Thierry v Rijs  
Wiranda Van Rijs  
Janke Ritsma  
Mariëtte Rodenburg
Johan Rodenhuis
Remco Rodenhuis
Niels Roode
iepie roorda
Jaring Roosma
Ageeth Rouwé
Chris Ruardi
Annemarie Schaafstal
Jasper Schaap
Sandra Scherstra
Ylona Schievink
Hiske de Schiffart
Marga Schiphof
Sander Schriemer
Arnold Schuur
Ekelien Henderson – Siderius
Nynke Sieswerda
Douwe Sikkema
Gerben Sinnema
Ìngrid Sinnema
Nienke Sinnema
Henk Sloots
Judith Slot
Gooitske vd Sluis
Hans Smeding
Margreet Smit
Amarins Spandaw
Eva Sposato-de Jong
Miranda Stavorinus
Inge Stellingwerf
Marian Stellingwerf
Kimm Stelwagen
Stork
Marie-Antoinette van Straten
Roosmarijn Strootman
Dirk Struiksma
Sandra Nugteren – de Swart
Petra de Vries- de Swart
Jildou Sytema
Jorrit Sytema
Michel Talsma
Gerard Tanja
Frans Taselaar
Marijke Teeuw
Engelien Tempelman
Ina Prat- Terpstra
Ina Terpstra ’63/’68
Margreet Tieks
Erik Tiekstra
Klaeske Tienstra
Theo Tijsma
Diana Torenga
Ludo Treffers
Yvonne Tuinenga
Timara V.
Andrew Valkenburg
Kitty Faasse- van der Veen
Gert-Jan van der weide
Mechteld Braad – van Kooi
Jeroen Veenma
Arno Veenstra
Julie Vegter
Frans Velds ’63/’68
Anne Vennema
Fedde Verf
Loes Visser
Jan Visser
Kor Visser
Ina Visser
Marcel Visser
Linda Visser-Stam
Marco van der Voorn
Hans , de Vries
Paula de Vries
Liesbeth Vrieswijk
Hanso vd Wal
Dick vd Wal
Rob van der Wal
Ronald Van der Wal
Jan Walstra
Jantsje Walstra
Sjoerd Wegener Sleeswijk
Jan Went
Hinke van Weperen
Jolanda van der Werf
Joek van Werkhoven
Jolanda Boomsma- Westerhof
Andrea Westphal
Nynke Westra
Roelof Wever
Florens Wewerinke
Anna Rieka Wielinga
Trienke Wijbenga
Gesina de Wit
Jacqueline De Wit
Niels Wortman
Ingeborg Wortman
Alex Wouda
Finn Wuijster
Durk Zandstra
Forina van der Zee
Ingrid Zeinstra
Aukje Zijlstra
Jouke Zijlstra
Arnold Zijlstra
Thea Thibaudier- Zondervan
Henny Zwaagmans
Pieter Bas Zwaga
Tjerkje Zwanenburg