Wie Kent Wie

 

Onderstaand een lijst met namen van oud-leerlingen, waarvan we nog geen verdere informatie hebben. Dit zijn mensen die we graag  willen informeren over onze reünie.

We vragen jullie hulp. De info kan via de mail info@derijks150.nl naar ons toe worden gezonden en wij coördineren de rest.

Deze lijst wordt wekelijks bijgewerkt dus kijk er regelmatig op.

Op de Deelnemerslijst op alfabet en Deelnemerslijst per eindexamenjaar vind je de namen van reünisten die zich al hebben opgegeven.

Je kunt ook nog kijken op de namenlijsten van de REÜNIE 1992

Je kunt je namen doorgeven via het formulier op de pagina “Zwaan Kleef Aan” .

Deze namenlijsten zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 augustus

 

Achter(meisjes)naam Voornaam Schoolperiode
Bleeker Klaas Voor 1960
Frieswijk Jan Rond 1960-64
Visser-v.d. Akker Christien Na 1966
Kooistra Theun 1961-1966
Kruizinga Hidde Rond 1966
Slooten Feddo van 1960-1966
Miedema Berber Rond 1960
Bary Rene Voor 1960

 

voornaam achternaam Bijzonderheden
Aldo Adema
Wilko Alkema
Bert Amesz
Ciska Annema
Frans Bakker
Alex Batstra
Gerbrich Bierma
Berend te Biesenbeek
Paul Bijkersma
Regina Bijlsma
Henk Bloembergen
Abold Bobeldijk
Albert Boekema ZIE FACEBOOK /MESSENGER
Mieke Boekhout
Frans de Boer
Johan de Boer
Jan-Paul Boetes
Tjitske Bolt
Renzo Bonnema
Sippy Boorsma
Anita. Boorsma
Jacob Goeman Borgesius
Marijke Bos
Elise Bralts
Mariska vd Brink
Simon Broekhuizen
Jelly Bruining
Jna Bruinsma
Frans Bruinsma
Jan Bruinsma Dronrijp?
Aant Buisman
Dennis Carton
Lammert Castelein
Iepie Castelein
Nynke Castelein
Nynke Castelein
Arnout Coster
Thea Dankert ev Kamsma
Jan Dieles
Jaap de Boer
Peter de Haan
Peter de Haan Goingarijp
Gerrit Jan de Jong
Piet de Jong
Hilbrand de Jong
Anna de Vries
Lammert de Vries
Gerard de Wit
Dirk Douwe Dekker
Meindert Dijkstra
Gea Dijkstra
Chris Dogterom
Geert Dokter
Jan Doodhagen
Harry Douma
Lodewijk Duursma
Meinte Engelmoer
Friedel Erdellmann
Anke Faber
Jacques van Erp
Bert Feenstra
Korrie Fey
Piet Fijnje
Domien Flapper
Sjoerd Theo Ganzinga
Amarins Geveke
Remco Geveke
Ydo Goinga Goingaryp
Joop de Graaf
Siebren Graafsma
Toby Graafsma
Annet Groen
Peter de Haan
Rita Habekote
Yvonne Helfrich
Marian Helfrich
Yde vd Hem
Jeroen Hendriks
Duco Heun
Gea Hiddinga
Arnold Hoekstra
Percy Hof
Herman Hofstee
Douwe Hoitsma
Douwe Hoogstra
Hiltje Huizinga
Janneke Jellema
Derk Joling
Annegreet de Jong Leeuwarden
Ellie de Jong
Gerben de Jong
Catherina de Jong
Jan Jorna
Nanne Kalma
Henk Kalsbeek
Willem Kaufmann
Klaas Keestra
Henk Keestra
Hans Kerkhoven
Lolke Ket
Piet Kingma
Yvonne v Kleef
Tineke Koen
Lena Kolff
Rien vd Kolk
Corine Koopmans
Hans Koopmans
Piet Koopmans
Corinne Koopmans
Aaltze Koster
George Koster Leeuwarden
Mieke Kramer
Auke Kramer
Hans vd Krieke
Wilco Krikke
Wilco Krikke
Jacoba Krottje
Sjouke R Kuindersma
Romke S Kuindersma
Erik Kuipers
Reggie Landegent
Watse van der Lei
Liesje Lerk
Martha Lettenga
Jan Leugs
Sanja Leysma
Tineke Lieuwma
Milou Lindeman
Cor vd Linden
Foekje Linstra
Jan Lubbers
Sjoerd Manting
Sieta Maring
rob van der mark
Douwe vd Meer
Hans v Meerlo
jan remko Meijer
Willem Mensink
Rien vd Meulen
Jelle vd Meulen ’63/’68
Pieter Edou Miedema
Petra Miedema
Tritia Miedema zus van Gerben Miedema
Henny v Miltenburg
Jan Herman v Minnen
Johan v Minnen
Jan vd Molen
Frank Monfils
Rob Muizer
Rudolf Nammensma
Aruna Narain?
Theo Nijboer
Klaasje Nijdam
Janke Nijdam
Mariet Noordbruis
Jan Oberink
Ida Oosterhuis
Wicher Olthof Groningen?
Angelique Osinga
Jos Plagge
Eduard Piersma
Minke Posthuma de Boer
Tjeerd Postma
Ina Pratt-Terpstra
Gerrie Procee
Piet Rauwerda
Roelof Reineman Dronrijp
Roelof Reineman
Danny Riemersma
Johanna Rienks
Sjors Rietveld (’63/’68?)
Wiranda v Rijs
Thierry v Rijs
iepie roorda
Jaring Roosma
Chris Rosema
Anneke vd Schaaf
Hjalmar vd Schaaf
Jos Schaafsma
Anke Schaap
Anke Schaap Dronrijp
Evelien Scheffel
Everdien Scheffel Harderwijk?
Germ Schiphof
Sven Scholten
Heleen Schuurman
Pyt Jon Sikkema
Wietse Sikkema
Douwe Sikkema
Binne Sikma
Titia Sikma
Sybren Sinnema is bekend
Gerben Sinnema komt waarschijnlijk
Henk Sloots
Gooitske vd Sluis
Hans Smeding
Jasperl Steute
Koos Spoelstra
Stork
Sjoerdtje (Mason) Swart
Raymond t.y
Tjitske Swierstra
Koos Takema
Martje Talma
Gerard Tanja
Wim Taselaar
Frans Taselaar
Gea Terpstra
Ina Terpstra
Gea Terpstra
Mark Themmen
Piet Tiekstra
Wendy Tiesma
Theo Tijsma
Tineke Twijnstra
Chris Ultzen
Andrew Valkenburg
Hans van der Meer
Klaas Van der Vlag
Peter vd Veer
Julie Vegter
Frans Velds ’63/’68
Anne Vennema
Els Verhoog
René Visser
Loes Visser
Jan Visser
Loes Visser
Klas vd Vlag
Elles de Vlas
Anna de Vries
Rimkje de Vries
Walterde Vries
Hanso vd Wal
Dick vd Wal
Jellie Wassenaar
Nienke Weidema
Dieuwke Weijsters)-vd Burg
Sybren Westra
Johannes Westra
Roelof Wever
Anna Rieka Wielinga
Tijmen Wierstra
Siep Wind 1960-66
Fred (Fedde-Jan) Winselaar
Gerben Wouda
Tom Yntema
Durk Zandstra
Josien Zijlstra
Aukje Zijlstra
Hanno Zomermaand
Tjerkje Zwanenburg
Bobvan Zwol
FeddeJan