Toekomst

Op naar ‘de Rijks 155’ ? ! …………………………….
Ruimte genoeg voor nieuwe ideeën ………….

1.
Initiatief van Fred Noordberger (1955-1962) en Henk Wierenga (1957-1962) om een klassenreünie te gaan houden in Leeuwarden op 31 augustus 2019 van hun eindexamenklas 1961-62.
Dit is een geslaagde bijeenkomst geweest met ca. 10 personen.
Men denkt er over na over 2 jaar weer bij elkaar te komen.

2.
Frans Copini (1967-1972) wil graag een klassenreünie houden van zijn eindexamenklas D.
Voor informatie …. ga naar info@derijks150.nl .

3.
De klas 5b van 1969 zal in eigen beheer in de toekomst vast ook wel weer een klassenreünie organiseren.
Voor informatie …. ga naar info@derijks150.nl .

4.
Frans Woudstra hoopt een klassenreünie bij elkaar te krijgen uit de periode van 1958-1964.
Voor informatie …. ga naar info@derijks150.nl .

5.
Onze website zal in elk geval tot 1 augustus 2022 in de lucht blijven.

6.
Onderstaand de in mei 2019 verzonden email naar alle e-mailadressen, die in het bezit zijn bij de Stichting ‘de Rijks 125’ :

Aan oud-leerlingen, -docenten, -medewerkers van de Rijks HBS, het RSG en het Slauerhoff college te Leeuwarden,

Na de geslaagde reünie van 8 september 2018 is de website www.derijks150.nl aangepast aan de toekomst en blijft nog een paar jaar bestaan.
De reüniecommissie ‘de Rijks 150’ heeft ondertussen haar activiteiten beëindigd.

Omdat een volgende grote reünie onder de naam ‘de Rijks 175” niet meer zo voor de hand ligt, is de stichting ‘de Rijks 125’, die de reünies in 1992 en 2018 organiseerde, van plan haar activiteiten medio 2023 te staken.
De stichting “de Rijks 125” kan echter de komende jaren nog wel toekomstige kleinschalige bijeenkomsten op klasse niveau of jaargangen helpen subsidiëren tot de bescheiden kas leeg is.
Daarbij kan de website www.derijks150.nl onder de knop ‘TOEKOMST’ een verbindende rol gaan spelen en kan via het e-mailadres info@derijks150.nl worden gecommuniceerd.

Er zullen, om privacy redenen, geen e-mailadressen aan derden doorgegeven worden of op de website geplaatst worden.

Het bestuur van de stichting ‘de Rijks 125’ ziet de activiteiten voor kleinschalige reünies en de aanmelding van eventuele nieuwe stichtingsbestuursleden, graag tegemoet op het emailadres: info@derijks150.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting ‘De Rijks 125’
Hein Hofmeester (voorzitter),
Cees Eggink (penningmeester),
Mariette Montanus-Jongstra (secretaris)