Toekomst

Op naar ‘de Rijks 155’ ? ! …………………………….
Ruimte genoeg voor nieuwe ideeën ………….

De stichting ‘de Rijks 125’ en de reüniecommissie ‘de Rijks 150’ hebben in oktober 2019 de organisatie rond de reünie ‘de Rijks 150’ van september 2018 afgesloten. Gelukkig met een klein positief saldo. Hiermee kan de stichting ‘de Rijks 125’ de komende tijd toekomstige kleinschalige bijeenkomsten op klasse niveau of jaargangen helpen subsidiëren tot de kas leeg is.
Er hebben zich al een aantal initiatieven voor kleinschalige reünies gemeld. Zie hiervoor verder op deze bladzijde.
De stichting kan na indiening van een begroting deze initiatieven een financiële ondersteuning bieden. Maaltijden en drank zullen echter niet onder deze regeling vallen.

Het organiseren van een volgende grote reünie onder de naam ‘de Rijks 175’ ligt niet meer zo voor de hand. De leden van de stichting ‘de Rijks 125’ zijn daarom van plan de stichting medio 2022 op te heffen. Ook deze website zal per 1-8-2022 beëindigd worden.
Het stichtingsbestuur staat echter open voor allerlei nieuwe plannen voor de toekomst.

Het bovenstaande staat ook verwoord in de onderstaande brieven/email, verstuurd in mei en december 2019 aan alle e-mailadressen die bij de Stichting bekend zijn.

Een aantal initiatieven voor een reünie op kleine schaal (bijvoorbeeld een klassenreünie of een reünie van jaargangen) staan hieronder vermeld.
Meer informatie over deze eventuele bijeenkomsten kunnen opgevraagd worden via info@derijks150.nl.

1. Op initiatief van Fred Noordberger (1955-1962) en Henk Wierenga (1957-1962) heeft een klassenreünie van hun eindexamenklas 1961-62 plaatsgevonden in Leeuwarden op 31 augustus 2019 .
Dit is een geslaagde bijeenkomst geweest met ca. 10 personen.
Men denkt er over na over 2 jaar weer bij elkaar te komen.

2. Frans Copini (1967-1972) wil graag een klassenreünie houden van zijn eindexamenklas D en/of ook van de klas F.

3. De klas 5b van 1969 zal in eigen beheer in de toekomst vast ook wel weer een klassenreünie organiseren.

4. Frans Woudstra hoopt een klassenreünie (klas 2c ?) bij elkaar te krijgen uit de periode van 1958-1964.

5. Is het mogelijk de eindexamenklas 5D van 1965 weer bij elkaar te krijgen?

6. Het idee leeft ook om als schooljaargangen van 1962 tot 1967 weer eens bij elkaar te komen.

7. Pieter Heijboer zou de havo eindexamenklas uit 1975 weer eens bij elkaar willen zoeken voor een klassenreünie.


Onderstaand de in mei 2019 verzonden email naar alle e-mailadressen, die in het bezit zijn bij de Stichting ‘de Rijks 125’ :

Aan oud-leerlingen, -docenten, -medewerkers van de Rijks HBS, het RSG en het Slauerhoff college te Leeuwarden,
Na de geslaagde reünie van 8 september 2018 is de website www.derijks150.nl aangepast aan de toekomst en blijft nog een paar jaar bestaan.
De reüniecommissie ‘de Rijks 150’ heeft ondertussen haar activiteiten beëindigd.
Omdat een volgende grote reünie onder de naam ‘de Rijks 175” niet meer zo voor de hand ligt, is de stichting ‘de Rijks 125’, die de reünies in 1992 en 2018 organiseerde, van plan haar activiteiten medio 2023 te staken.
De stichting “de Rijks 125” kan echter de komende jaren nog wel toekomstige kleinschalige bijeenkomsten op klasse niveau of jaargangen helpen subsidiëren tot de bescheiden kas leeg is.
Daarbij kan de website www.derijks150.nl onder de knop ‘TOEKOMST’ een verbindende rol gaan spelen en kan via het e-mailadres info@derijks150.nl worden gecommuniceerd.
Er zullen, om privacy redenen, geen e-mailadressen aan derden doorgegeven worden of op de website geplaatst worden.
Het bestuur van de stichting ‘de Rijks 125’ ziet de activiteiten voor kleinschalige reünies en de aanmelding van eventuele nieuwe stichtingsbestuursleden, graag tegemoet op het emailadres: info@derijks150.nl.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de stichting ‘De Rijks 125’
Hein Hofmeester (voorzitter),
Cees Eggink (penningmeester),
Mariette Montanus-Jongstra (secretaris)

Onderstaand de in december 2019 verzonden brief als bijlage bij een email naar alle e-mailadressen, die in het bezit zijn bij de Stichting ‘de Rijks 125’ :

Stichting ‘de Rijks 125’ te Leeuwarden
info@derijks150.nl
Leeuwarden, december 2019

Aan oud-leerlingen, -docenten, -medewerkers van de RHBS,  RSG en het Slauerhoff College te Leeuwarden,

Eind oktober 2019 hebben de stichting ‘de Rijks 125’ en de reüniecommissie ‘de Rijks 150’ de organisatie rond de reünie ‘de Rijks 150’ van 8 september 2018 afgesloten. Gelukkig met een klein positief saldo. Hiermee kan de Stichting de komende tijd toekomstige kleinschalige bijeenkomsten van jaargangen of op klasse niveau subsidiëren tot de bescheiden kas leeg is.

Er hebben zich tot op dit moment 6 initiatieven voor kleinschalige reünies gemeld en één klassenbijeenkomst heeft reeds in augustus jl. plaatsgevonden. De stichting kan na indiening van een begroting deze initiatieven een financiële ondersteuning geven. Maaltijden en drank zullen echter niet onder deze regeling vallen. Alle nieuwe informatie hierover is steeds terug te vinden op onze website www.derijks150.nl onder de kop ‘Toekomst’ of is te verkrijgen via info@derijks150.nl.

Zoals in de e-mail van mei jl. aan jullie allen al is aangegeven, ligt een volgende grote reünie onder de naam ‘de Rijks 175’ niet meer zo voor de hand. De 3 bestuursleden van de Stichting ‘de Rijks 125’, die de reünies in 1992 en 2018 organiseerde, zijn daarom van plan de stichting medio 2022 op te heffen. Ook de website www.derijks150.nl en het emailadres info@derijks150.nl zullen vervolgens per 1 augustus 2022 worden beëindigd.

Het stichtingsbestuur staat open voor allerlei nieuwe plannen, want onder de meer dan 1100 reünisten zijn er vast mensen met ideeën voor een nieuwe toekomst van de Rijks – RSG of Slauerhoff (inclusief de bemensing). We zien die ideeën graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Stichting “de Rijks 125” 
Hein Hofmeester (voorzitter),
Cees Eggink (penningmeester),
Mariette Montanus-Jongstra (secretaris)