Slauerhoff expositie

 

In de dorpskerk Huizum (oudste monument van Leeuwarden: 12e eeuw) wordt in het kader van “Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018” in de maand september aan Slauerhoff  veel aandacht besteed.
J.J. Slauerhoff is geboren in Leeuwarden en onze school is naar deze grote schrijver vernoemd.
Geen andere dichter uit Friesland was zo kosmopolitisch als hij: zijn werk is ook veel meer dan van anderen in diverse talen vertaald. Een van zijn allerbelangrijkste gedichten heette “In Memoriam Patris”.

De bustour 2 : kan op verzoek een stop maken op de Aldlansdyk (Tynjedyk). Ongeveer 45 minuten later kan een volgende bus je weer op komen halen op dezelfde plek.
Advies is niet gebruik te maken van deze stop tijdens de laatste bustour: je moet dan op eigen gelegenheid terug naar School regelen.

De heer P. A. de Haan is bereid in ca. 5 minuten het belang van Slauerhoff als dichter uitleggen aan belangstellenden.
In de kerk zelf is een Slauerhoffexpositie te bezichtigen, gewijd aan het reeds genoemde gedicht “Memoriam in Patris”

Meld ons via info@derijks150.nl wanneer je hier belangstelling voor hebt. Dan nemen wij contact op met de heer de Haan.