Oud-leerlingen per eindexamenjaar

 

Deelnemerslijst van oud-leerlingen per eindexamenjaar

Voornaam  Tussenv. Achternaam School Start  Einde 
    (Meisjesnaam)   schoolperiode schoolperiode
        (jaartal) (eindexamen)
Piet Kolk RHBS 1945 1948
Ruurd Hoekstra RHBS 1945 1950
Rienk Feddema RHBS 1946 1951
Henk Fetter RHBS 1945 1951
Sigrid Houwen RHBS 1945 1951
Lam Bertus de Haan RHBS 1945 1952
Yeb Marten de Haan RHBS 1947 1952
Folkert Kingma RHBS 1946 1952
Richard Wolthekker RHBS 1949 1952
Jan D. Achenbach RHBS 1948 1953
Koos Glass RHBS 1948 1953
Kees Kabel RHBS 1948 1953
Sieuwke Visser RHBS 1948 1953
Jan Vollema RHBS 1948 1953
Gatse Boschma RHBS 1948 1954
Tjallie Dankert RHBS 1950 1955
Peter van der Hoek RHBS 1950 1955
Mijnte Kamminga RHBS 1950 1955
Folkert Kuipers RHBS 1950 1955
Kees Westerbaan RHBS 1950 1955
Sible de Boer RHBS 1951 1956
Wim Walstra RHBS 1950 1956
Marga de Jong RHBS 1952 1957
Bob van Veen RHBS 1952 1957
Pietie Beeksma RHBS 1956 1958
Trijntje Brouywer RHBS 1953 1958
Jaap Jacobsma RHBS 1952 1958
Paul Jorna RHBS 1952 1958
Gerhard Mebius RHBS 1953 1958
Feikje Oostenbrug RHBS 1953 1958
Bertie Sinnema RHBS 1952 1958
Ids Westra RHBS 1953 1958
Theo van der Zwaan RHBS 1953 1958
Rients van der Burg RHBS 1953 1959
Francisca Doesburg RHBS 1956 1959
Rob Eerligh RHBS 1955 1959
Jaap Keizer RHBS 1954 1959
Ali Sjoerdsma RHBS 1955 1959
Dirk van der Weij RHBS 1956 1959
Ytzen van der Werff RHBS 1953 1959
Harry Wiersma RHBS 1953 1959
Grietje Beers RHBS 1954 1960
Fred Dijkstra RHBS 1956 1960
Lex van Drooge RHBS 1953 1960
Haijo Frans Faber RHBS 1955 1960
Geert Hoekstra RHBS 1957 1960
Steven ter Horst RHBS 1954 1960
Jenneke Huls RHBS 1958 1960
Piet Minnema RHBS 1954 1960
 Jan Salverda RHBS 1954 1960
Sipke Tol RHBS 1954 1960
Cor Vogelenzang RHBS 1955 1960
Johan van der Zee RHBS 1954 1960
Piet Kingma RHBS 1956 1961
Pieter van der Meer RHBS 1956 1961
Dick Oostra RHBS 1955 1961
Antje van der Wal RHBS 1955 1961
Tijmen Wierstra RHBS 1956 1961
Anneke Deelstra RHBS 1957 1962
Jan Dijkhuis RHBS 1956 1962
Arjen Hoogland RHBS 1956 1962
Hessel Jensma RHBS 1956 1962
Foeke Kuiper RHBS 1959 1962
Freddy D. Noordberger RHBS 1955 1962
Lolke Peplinkhuizen RHBS 1956 1962
Maaike Schat RHBS 1959 1962
Dirk Sleijfer RHBS 1957 1962
Rigtje van der Sluis RHBS 1957 1962
Harry Vos RHBS 1957 1962
Henk Wierenga RHBS 1957 1962
Roel van Driel RHBS 1958 1963
Ger Gerritsen RHBS 1959 1963
Andries Hoitsma RHBS 1957 1963
Jelle S. de Jong RHBS 1961 1963
Anna (Ant) Kingma RHBS 1958 1963
Menno Knip RHBS 1960 1963
Robert Meines RHBS 1959 1963
Eddy Westra RHBS 1958 1963
Gerard A. Berghuis RHBS 1959 1964
Lourens Boorsma RHBS 1957 1964
Bonno van Dijk RHBS 1958 1964
Durk J. van Dijk RHBS 1959 1964
Jan Faber RHBS 1959 1964
Willem Ferwerda RHBS 1958 1964
Klaas Jensma RHBS 1960 1964
Ruud de Jong RHBS 1959 1964
Elly Korma RHBS 1962 1964
At Hinke Lolkema RHBS 1962 1964
Nelly Marra RHBS 1959 1964
Hamke Meijer RHBS 1962 1964
Lieske Meijering RHBS 1956 1964
Tinie van der Meulen RHBS 1959 1964
Doeke J. Oostra RHBS 1959 1964
Henk Rouwé RHBS 1962 1964
Binne Sikma RHBS 1959 1964
Geke Sjoerdsma RHBS 1959 1964
Gerard Visser RHBS 1959 1964
Hans Bekius RHBS 1960 1965
Klaske Blom RHBS 1960 1965
Anton Blom RHBS 1960 1965
Fetsje Bouma RHBS 1960 1965
Dieuwke van der Burg RHBS 1960 1965
Fokko Elzinga RHBS 1959 1965
Tjipke Feenstra RHBS 1960 1965
Anneke Ferwerda RHBS 1963 1965
Anneke Gorter RHBS 1959 1965
Staas van Haitsma RHBS 1963 1965
Dieuwke de Heer RHBS 1960 1965
Ale van Houten RHBS 1960 1965
Hidze Koopmans RHBS 1959 1965
Ineke Meek RHBS 1963 1965
Johan Robijn RHBS 1960 1965
Janneke Tol RHBS 1958 1965
Cora de Vries RHBS 1962 1965
Piebe van den Berg RHBS 1961 1966
Frans de Boer RHBS 1960 1966
Piet Brinkman RHBS 1963 1966
Simon Bunt RHBS 1960 1966
Wim Edel RHBS 1961 1966
Frans Frieser RHBS 1960 1966
Koos Gaastra RHBS 1961 1966
Feikje van der Haak RHBS 1961 1966
Ben van der Harst RHBS 1960 1966
Ate Harstra RHBS 1961 1966
Rudi Hooghiem RHBS 1961 1966
Mariette Jongstra RHBS 1960 1966
Henk Lolkema RHBS 1962 1966
Niek Meijering RHBS 1960 1966
Nanno G. Mein RHBS 1960 1966
Martin Palstra RHBS 1960 1966
Hessel Posthuma RHBS 1960 1966
Rindert Vellinga RHBS 1960 1966
Willem Jan van Veen RHBS 1959 1966
Sjirk Venema RHBS 1959 1966
Janny Vlietstra RHBS 1961 1966
Iris de Wilde RHBS 1963 1966
Jildert R. Bekema RHBS 1960 1967
Piter Bergstra RHBS 1962 1967
Johannes Boelstra RHBS 1965 1967
Jan Dantuma RHBS 1962 1967
Ant Dijkstra RHBS 1962 1967
Cees Eggink RHBS 1961 1967
Tjerk Fokma RHBS 1962 1967
Boudewijn Gros RHBS 1960 1967
Griet Halbertsma RHBS 1962 1967
Jan de Heer RHBS 1962 1967
Hein Hofmeester RHBS 1960 1967
Herman Hofstee RHBS 1962 1967
Kees Horn RHBS 1962 1967
Johan G. A. Kuhlmann RHBS 1960 1967
Margreet Postma RSHB 1964 1967
Marten Taekema RHBS 1962 1967
Harmien Visser RHBS 1962 1967
Henk Volbeda RHBS 1962 1967
Hans (J.T) Zijlstra RHBS 1960 1967
Margareth Blankestijn RHBS 1964 1968
Coen Cieraad RHBS 1965 1968
Herman Eggink RHBS 1963 1968
Jelte van der Heide RHBS 1963 1968
Cobi Hijlarides RHBS 1963 1968
Harold Hesselink RHBS 1963 1968
Jan Hoitsma RHBS 1962 1968
Janna van der Kamp RHBS 1963 1968
Albert Kiers RHBS 1963 1968
Pieter Jan Nat RHBS 1963 1968
Dirk van Slooten RHBS 1965 1968
Bale Steenhuizen RHBS 1963 1968
Jaap Verhoog RHBS 1962 1968
Hendrik T. Visbeek RHBS 1963 1968
Harry Visser RHBS 1962 1968
Jaap Volkers RHBS 1963 1968
Martin Wiersma RHBS 1963 1968
Grieteke Aalbers RHBS 1963 1969
Albert Aalbers RHBS 1964 1969
Jan Adema RHBA 1964 1969
Berend te Biesenbeek RHBS 1963 1969
Margot Breuning RHBS 1962 1969
Wilco Broekhuizen RHBS 1963 1969
Anja de Jong RHBS 1964 1969
Arthur Kalverboer RHBS 1964 1969
Wieger Kingma RHBS 1964 1969
Lida van der Kramer RHBS 1962 1969
Hidde Kruizinga RHBS 1962 1969
Rense Lange RHBS 1966 1969
Janny Laskewitz RHBS 1964 1969
Elz Leyenaar RHBS 1964 1969
Rob Meijering RHBS 1964 1969
Allette Mulder RHBS 1966 1969
Hans de Roos RHBS 1966 1969
Hannah Teijema RHBS 1964 1969
Piet Tiekstra RHBS 1962 1969
Romana Visser RHBS 1964 1969
Jules de Vries RHBS 1964 1969
Marijke Walstra RHBS 1964 1969
Herman Wolthoff RHBS 1964 1969
Rieks op den Akker RHBS 1965 1970
Hinke de Bruin RHBS 1967 1970
Carla Comello RHBS 1967 1970
Ineke van der Hoef RHBS 1967 1970
Henk Hutting RHBS 1965 1970
Roel Idema RHBS 1967 1970
Paul van Kleef RHBS 1964 1970
Hugo Klomp RHBS 1964 1970
Japke Kooistra RHBS 1967 1970
Jacob Reitsma RHBS 1967 1970
Dicky Schouten RHBS 1965 1970
Anne Spijkstra RHBS 1963 1970
Tineke Stolte RHBS 1965 1970
Jan Sjoerd de Vries RHBS 1965 1970
Liesbeth de Vries RHBS 1963 1970
Jeannet van den Akker RHBS 1964 1971
Jikke Bottema RHBS 1969 1971
Riny Charisius RHBS 1967 1971
Janke Rixt Colmer RHBS 1965 1971
Theo Copini RHBS 1966 1971
Marian Ebels RHBS 1966 1971
Alje Heinkes RHBS 1965 1971
Jaap Sikkema RHBS 1966 1971
Thijs Volkers RHBS 1966 1971
Hannie Bakker RHBS 1967 1972
Cilia Boersma RHBS 1965 1972
Jan de Bruin RHBS 1967 1972
Frans Copini RHBS 1967 1972
Chris Goes RHBS 1967 1972
Joop de Graaf RHBS 1967 1972
Simone Hofstra RHBS 1967 1972
Henk Hoogsteden RHBS 1967 1972
Henk Idsinga RHBS 1967 1972
Tiny van Merode RHBS 1967 1972
Aafke van der Meulen RHBS 1967 1972
Marie José Parson RHBS 1969 1972
Jack Robijn RHBS 1969 1972
Kees Seinstra RHBS 1967 1972
Wiebe Stoker RHBS 1966 1972
Sietske Terpstra RHBS 1966 1972
René Visser RHBS 1967 1972
Jan de Vries RHBS 1967 1972
Simon van der Wal RHBS 1968 1972
Siebe Annema RSG 1968 1973
Reina Huisman RHBS 1967 1973
Ankie Huizenga RSG 1968 1973
Harry Sikkenga RSG 1967 1973
Hilda Smit RHBS 1967 1973
Akke Veenstra RHBS 1967 1973
Jan A Algera RHBS 1968 1974
Henk Bloembergen RSG 1968 1974
Ietsje Bontekoe RHBS 1968 1974
Hanneke Brouwer RHBS 1968 1974
Diete Buma RSG 1968 1974
Margreet Copini RSG 1969 1974
Johanna Dijkstra RSG 1971 1974
Riemie Dikstra RHBS 1969 1974
Aaltjse Goinga RHBS 1967 1974
Maaike van der Goot RSG 1968 1974
Els de Haan RHBS 1968 1974
Klazien Jansma RSG 1968 1974
Nynke de Jong RHBS 1967 1974
Doety Keestra RHBS 1966 1974
Ciska Posthmus RSG 1968 1974
Henk Sikkema RSG 1968 1974
Herman Teinsma RSG 1969 1974
Hilde Thies RHBS 1967 1974
Raymond Veldhuis RSG 1968 1974
Henk van Vessem RSG 1969 1974
Nick Walstra RSG 1973 1974
Ellen Witteveen RHBS 1970 1974
Minnie de Boer RSG 1968 1975
Minke de Boer RSG 1968 1975
Marian Braams RHBS 1970 1975
Sytze Dam RSG 1970 1975
Christine Dolstra RSG 1969 1975
Kitty Ensink RSG 1969 1975
Marian de Graaf RHBS 1969 1975
Marian Hoekstra RHBS 1969 1975
Jolanda de Jong RSG 1970 1975
Jelleke Jonker RSG 1970 1975
Bauke Langius RHBS 1974 1975
Bauke Noordbruis RHBS 1968 1975
Han de Ruiter RSG 1970 1975
Heidi Schaefer RSG 1969 1975
Brigit van der Steeg RSG 1970 1975
Thom Wiersma RHBS 1967 1975
Anke Algera RSG 1970 1976
Johan de Boer RHBS 1970 1976
Jaap Boersma RSG 1967 1976
Janny van Dijk RSG 1970 1976
Ton Dreijer RSG 1970 1976
Jan Haas RSG 1970 1976
Marijke van der Haak RSG 1970 1976
Henk Hoekstra RSG 1970 1976
Theo Jellesma RSG 1969 1976
Anneke de Jong RSG 1970 1976
Jikke Klaassen RSG 1971 1976
Rudy Kok RSG 1968 1976
Augusta Kuipers RSG 1969 1976
Jan Martens RSG 1969 1976
Jan S. Oudeboon RSG 1970 1976
Astrid van Pul RSG 1974 1976
Sieds Rienks RHBS 1971 1976
Janke Singelsma RSG 1970 1976
Wieke van der Bij RSG 1971 1977
Marjolijn Blankestijn RSG 1970 1977
Jellie Boersma RSG 1971 1977
Gerard Dijkstra RSG 1970 1977
Harry Doesburg RSG 1969 1977
Andrea Duivesteijn RSG 1971 1977
Liesbeth Jansen RSG 1970 1977
Piet Joustra RHBS 1971 1977
Janita Lammertse RSG 1970 1977
IJsbrand Miedema RSG 1975 1977
Margot van der Ploeg RHBS 1970 1977
Rudi van der Roest RSG 1970 1977
Henk Schapenhouman RSG 1971 1977
Margriet Sluiter RSG 1972 1977
Margriet J. Talsma RSG 1970 1977
Lies Terpstra RSG 1971 1977
Asing Walthaus RSG 1971 1977
Akke Annema RHBS 1972 1978
Sjoukje Beekman RSG 1972 1978
Karin van der Elsaker RSG 1971 1978
Melle H. Goslinga RSG 1972 1978
Sietske Gros RSG 1972 1978
Marc van Haaren RSG 1971 1978
Gitta van Kesteren RSG 1972 1978
Sophia Klaassen RSG 1972 1978
Hans van der Kleef RSG 1971 1978
Carina Lettinga RSG 1972 1978
Sjoukje van der Meer RSG 1973 1978
Tom Mulder RSG 1973 1978
Tineke Siderius RSG 1976 1978
Reina Talens RSG 1972 1978
Cor Wiersma RSG 1971 1978
Sjoukje Bierma RSG 1972 1979
Joute Bouma RSG 1970 1979
Ina Brandsma RSG 1971 1979
Geo van Dam RSG 1973 1979
Erik Dekker RSG 1972 1979
Willem Elzinga RSG 1972 1979
Machteld Eppink RSG 1972 1979
Ingrid Funcke RSG 1974 1979
Jurjen Greben RSG 1972 1979
Josina Haarsma RSG 1974 1979
Iris Hage RSG 1975 1979
Klaas Hoekstra RSG 1973 1979
Linda-Karin Hoekstra RSG 1974 1979
Christine Pietersen RSG 1974 1979
Rommy Postma RSG 1974 1979
Liekel Sijtsinga RSG 1972 1979
Marten W. Sikkema RSG 1971 1979
Frits Smit RSG 1973 1979
Hess Swierstra RSG 1973 1979
Bettie Tuinstra RSG 1972 1979
Karin Vos RSG 1972 1979
Sytske Wagenaar RSG 1972 1979
Gabrielle Baron RSG 1977 1980
Sippy Boorsma RSG 1974 1980
Yvonne Bottema RSG 1973 1980
Gerrit Brouwer RSG 1974 1980
Tanja Geerlings RSG 1973 1980
Wytske Hallema RSG 1974 1980
Bauke Heida RSG 1974 1980
Rina Koning RSG 1974 1980
Dini van der Meer RSG 1973 1980
Yvon Roelofs RSG 1973 1980
Yntze Scheper RSG 1974 1980
Waling Sijtsma RSG 1973 1980
Brigit van der Steeg RSG 1975 1980
Lilian Vernes RSG 1977 1980
Yvonne de Vries RSG 1977 1980
Lieuwe Westerbaan RSG 1973 1980
Lucek Wolthekker RSG 1973 1980
Robbert Baron RSG 1977 1981
Regina Bijlsma RSG 1974 1981
Herman Cesar RSG 1975 1981
Remina van Dijk RSG 1975 1981
Amarins van der Feen RSG 1975 1981
Tom Genee RSG 1976 1981
Tineke Hiddinga RSG 1976 1981
Germ de Jong RSG 1976 1981
Ellie de Jong RSG 1975 1981
Gerben de Jong RSG 1975 1981
Douwe Joustra RSG 1974 1981
Alet Klarenbeek RSG 1973 1981
Gabe Schaaf RSG 1975 1981
Jolet de Vries RSG 1974 1981
Piter Zwart RSG 1975 1981
Ronald van Aalst RSG 1978 1982
Ankie Beekman RSG 1976 1982
Minke J. Bontekoe RSG 1975 1982
Albert Bosscha RSG 1975 1982
Emil Böttcher RSG 1973 1982
Rob Hartsteen RSG 1977 1982
Ageeth Huizenga RSG 1976 1982
Wiard Keulen RSG 1975 1982
Karel Nat RSG 1975 1982
Hanneke Schaafsma RSG 1975 1982
Line Span RSG 1976 1982
Anne Spijkstra RSG 1976 1982
Elle Veenstra RSG 1976 1982
Sylvia Vos RSG 1976 1982
Berber Bierma RSG 1976 1983
Renze Broekens RSG 1977 1983
Petra Cesar RSG 1977 1983
Nico Galama RHBS 1976 1983
Frederiek Oudeboon RSG 1976 1983
Jos Smiers RSG 1974 1983
Jan Jouke van der Zee RSG 1977 1983
Wybren de Boer RSG 1976 1984
Jeanette van Es RSG 1977 1984
Kees Heida RSG 1980 1984
Mattie Hellinga RSG 1977 1984
Geeske Hornstra RSG 1977 1984
Edwin Hulsink RSG 1977 1984
Peter van der Ley RSG 1978 1984
Anneke van der Meer RSG 1977 1984
Marjan Tromp RHBS 1978 1984
Greta Tuinstra RSG 1978 1984
Edo Westra RSG 1976 1984
Kees Heida RSG 1980 1984
Marijke Bos RSG 1978 1985
Xandrijn de Jager RSG 1981 1985
Carla Koelstra RSG 1979 1985
Peter Koning RSG 1977 1985
Marco Luik RSG 1980 1985
Julian Miedema RSG 1979 1985
Helmer van der Veer RSG 1979 1985
Jan H. Verf RSG 1981 1985
Ben Vloon RSG 1981 1985
Anneke van der Wal RSG 1979 1985
Raymond Broersma RSG 1985 1986
Jeltje Hoekstra RSG 1979 1986
Jellie Huizinga RSG 1980 1986
Gezina de Jong RSG 1979 1986
Lennert Kuijper RSG 1979 1986
Harry Lehmann RSG 1980 1986
Sven Rusticus RSG 1980 1986
Jenny Visser RSG 1979 1986
Sjoukje Wiegersma RSG 1980 1986
Pieter van Ammers RSG 1981 1987
Nynke Beekman RSG 1981 1987
Winrie de Boer RSG 1981 1987
Peter Bootsma RSG 1982 1987
Jeen Boringa RSG 1981 1987
Gea Boschma RSG 1981 1987
John Brouwer RSG 1980 1987
Andre Ettema RSG 1980 1987
Ingrid Halbertsma RSG 1981 1987
Karsten Helmhout RSG 1981 1987
Aukje de Hoop RSG 1981 1987
Anouk Koolschijn RSG 1981 1987
Arie-Jan Kwak RSG 1982 1987
Richard Lap RSG 1981 1987
Mariet Noordbruis RSG 1981 1987
Emilie Sinnema RSG 1980 1987
Anne-N. Schots RSG 1980 1987
Wieke Wiegersma RSG 1981 1987
Henk Wielinga RSG 1981 1987
Mieke Zijlstra RSG 1981 1987
Shirin van der Berg RSG 1983 1988
Thomas van Duinen RSG 1981 1988
Sieto Engelmoer RSG 1983 1988
Klaas Fridsma RSG 1982 1988
Geertje Porte RSG 1982 1988
Antine Tuininga RSG 1981 1988
Wolfert Voet RSG 1983 1988
Arno de Wit RSG 1982 1988
Alet Wouda RSG 1980 1988
Rigtje Zwart RSG 1986 1988
Arno Arnold RSG 1983 1989
Piet-Jan Boringa RSG 1982 1989
Liesbeth de Groot RSG 1983 1989
Jan Willem Hofstede RSG 1987 1989
Machteld Holtkamp RSG 1983 1989
Tanja Houwerzijl RSG 1983 1989
Heleen Kl. Langenhorst RSG 1981 1989
Martijn Peters RSG 1983 1989
Jeanet Veenstra RSG 1981 1989
Miriam de Vries RSG 1987 1989
Jeppe van Bon RSG 1981 1990
Tineke Dankert RSG 1983 1990
Allete Hanewald RSG 1984 1990
Marjon Hilberts RSG 1983 1990
Wouter Hoogstraten RSG 1986 1990
Roeselinde Muntingh RSG 1983 1990
Janet Tuinstra RSG 1984 1990
Frido Zijlstra RSG 1981 1990
Linda Aldershof Slauerhoff 1989 1991
Wim de Boer RSG 1985 1991
Joris Dijkstra Slauerhoff 1985 1991
Jasper Duizendstra RSG 1989 1991
Paul Dunant Maurits Slauerhoff 1987 1991
Jacob Froling RSG 1985 1991
Regina Meijer RSG 1985 1991
Anneliles Middel RSG 1985 1991
Eduard Oosterveld RSG 1986 1991
Aafke Talsma Slauerhoff 1985 1991
Djuro Wolff RSG 1986 1991
Stephan Brandenburgh RSG 1987 1992
Mira Diekstra RSG 1987 1992
Mariska Graber Slauerhoff 1986 1992
Marianne Homan RSG 1986 1992
Mark de Jong Slauerhoff 1986 1992
Marijke Lemstra Slauerhoff 1986 1992
Marcha Offringa Slauerhoff 1985 1992
Evert Siderius Slauerhoff 1989 1992
Lieuwe van der Werff Slauerhoff 1988 1992
Bart Bartels Slauerhoff 1985 1993
Hanneke Bartels Slauerhoff 1986 1993
Evelyne van der Beld Slauerhoff 1987 1993
Jitte van den Bout RSG 1988 1993
Karin Frederikze RSG 1987 1993
Sonja Lebbing RSG 1987 1993
Carolien Liezenberg Slauerhoff 1986 1993
Gijs van der Lugt Slauerhoff 1989 1993
Rienkje Peters Slauerhoff 1987 1993
Rutger van Raalte Slauerhoff 1988 1993
Marijke Rolf Slauerhoff 1987 1993
Ivenka van Straten Slauerhoff 1987 1993
Jilco Tigchelaar RSG 1989 1993
Maria van Tuinen Slauerhoff 1987 1993
Marscha van Vlies RSG 1987 1993
Sherley Vrieseling RSG 1988 1993
Marjon Zijlstra Slauerhoff 1987 1993
Emiel Adema RSG 1989 1994
Mariska van den Brink Slauerhoff 1988 1994
Bram van Esch RSG 1986 1994
Nynke Hansma Slauerhoff 1988 1994
Paula Inia Slauerhoff 1989 1994
Kees Keizer Slauerhoff 1987 1994
Renee Niessen Slauerhoff 1988 1994
Andre Russchen Slauerhoff 1989 1994
Mirjam van der Veen RSG 1988 1994
Anja Siderius Slauerhoff 1987 1994
Gerbrich Bierma Slauerhoff 1990 1995
Jannet Bosma Slauerhoff 1989 1995
Jurjen Nieboer Slauerhoff 1989 1995
Andre Nijdam Slauerhoff 1991 1995
Marieke Wiegel Slauerhoff 1989 1995
Marieke Bomhof Slauerhoff 1991 1996
Pouwel Inberg Slauerhoff 1989 1996
Carmen Sneper Slauerhoff 1993 1996
Ytsje Vellenga Slauerhoff 1990 1996
Harmen Visser Slauerhoff 1991 1996
Wendy Kluitenberg Slauerhoff 1990 1997
Martin van der Meulen Slauerhoff 1993 1997
Dedmer Sterk Slauerhoff 1992 1997
Martijn Daale Slauerhoff 1991 1998
Lykele Feenstra Slauerhoff 1992 1998
Lieke de Bie Slauerhoff 1994 1999
Sanna Copini Slauerhoff 1994 1999
Rafael Redozus Slauerhoff 1996 1999
Marcel Titalepta Slauerhoff 1992 1999
Shalita Autar Slauerhoff 1994 2000
Gerrit van der Meulen Slauerhoff 1996 2000