Open Monumenten Dag

 

Het thema van de Open Monumenten Dag Leeuwarden 2018 is “Schoolgebouwen in Leeuwarden”. De werkgroep Open Monumenten Dag heeft een route samengesteld langs vele markante schoolgebouwen in Leeuwarden.
Op de Open Monumentendag 2018, zaterdag 8 september, zijn de op de  Kaart OMD 2018 aangeduide (en genummerde) panden tussen 10.00 en 17.00 uur (deels) toegankelijk voor het publiek.

 1. De Bres – Schoolstraat 4
 2. Sint Anthonyschool – Sint Anthonystraat 6
 3. Prinsentuinschool (= HCL) – Groeneweg 1
 4. Stedelijk Gymnasium – Noorderweg 1
 5. Gemeente hbs – Achter de Hoven 23
 6. Vijverschool – Oostersingel 70
 7. Buitenschool – J.H. Knoopstraat 2
 8. Maria Louiseschool/Koningin Wilhelminaschool – Transvaalstraat 75
 9. Sint Thomasschool – Averkampstraat 10
 10. Marije’s Kleuterhof – Bachstraat 61
 11. M.T.S. – Molenstraat 6
 12. Vosseburcht – Coornhertstraat 8
 13. Bakkersvakschool – Ruusbroeckstraat 36
 14. Christelijke lts – Cornelis Trooststraat 48
 15. Beyers Naudé – Gymnasiumstraat 36

Centraal punt op de OMD 2018 is De Bres, Schoolstraat 4; 058-2893966; geopend tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
De historische vereniging Aed Levwerd is hier aanwezig met een stand, onder andere voor de verkoop van het boek Leeuwarden maakt school. U kunt ter plekke ook lid worden van Aed Levwerd.
– In het HCL aan Groeneweg 1 is vanaf 6 september (gratis) de fototentoonstelling over schoolgebouwen in Leeuwarden te bezichtigen.
Ook wordt daar op 8 september (doorlopend) oud filmmateriaal vertoond met betrekking tot scholen en onderwijs in Leeuwarden.
– In diverse schoolgebouwen zijn (voormalige) docenten aanwezig voor een toelichting en/of een lezing en zijn leerlingen ingeschakeld voor rondleidingen.
– Gekoppeld aan-  of geheel los van – het thema Schoolgebouwen zijn ook de volgende gebouwen toegankelijk:

Weeshuisschooltje, Schoenmakersperk 2
Haniahof (tussen Haniasteeg en Ype Brouwersteeg)
Huis van Eysinga, Koningsstraat 25
Rabobank, Beursplein 1 (met toegang tot koepel!)

Meer informatie is te verkrijgen via de website van HCL.