Nieuwsbrief 7

 

 

DEFINITIEF INSCHRIJVEN

Velen van jullie hebben zich de afgelopen tijd definitief ingeschreven door de reüniekosten te betalen en vervolgens ook de keuzes te maken voor de lunch, het diner, de buskaart, voor het praamvaren, de stadwandeling, etc.
We hopen dat er snel meerdere reünisten volgen. We vragen deze reünisten echter met klem niet onnodig tot de uiterste betaaldatum te wachten met betalen, omdat de verwerking van de betalingen en het klaarmaken van de reüniebescheiden de commissie heel wat tijd en energie gaat kosten.
Bovendien komt voor de organisatie het moment om cruciale beslissingen te nemen, waarbij het aantal werkelijke deelnemers doorslaggevend is, ook heel snel dichterbij.
Vul daarom opnieuw het inschrijfformulier in, verstuur het formulier, kies voor digitaal of niet digitaal betalen, maak vervolgens je keuzes en betaal per i-deal of per bank.

 

 VRIJWILLIGERS

We zijn als organisatie nog op zoek naar reünisten die ons gedurende de reünie een uurtje willen helpen bij de inschrijfbalie. Hoe meer reünisten daar een uurtje voor uit willen trekken, hoe meer andere reünisten ook van hun reünie kunnen genieten.
Schrijf even een email naar info@derijks150.nl. Dank jullie wel.

 

TENTOONSTELLING

Hebben jullie nog fotomateriaal? Echte foto’s of reeds digitaal, uit de oude tijd of van een veel latere datum. Foto’s zeggen zoveel en doen herinneringen herleven. En daar is een reünie nu juist voor.
Zoek en stuur even een mailtje naar info@derijks150.nl.

 

 

INFORMATIE OVER 8 SEPTEMBER 2018:
Praamvaren, Stadswandelingen, Musea, Busroutes/-kaartjes, Stadsbussen, Parkeren 

 

HET PRAAMVAREN

Ons is kortgeleden ter ore gekomen, dat op zaterdagmiddag 8 september reeds alle Leeuwarder pramen gereserveerd zijn door grote groepen bezoekers aan Leeuwarden. Het zou voor onze reünisten daarom niet meer mogelijk zijn om zelf nog een praamvaart te reserveren.
Wij hebben daarom direct actie ondernomen en een praam in Warten, bij ‘ de activiteiten boerderij de Wartenster’ gehuurd voor 3 tochten door de Leeuwarder wateren.Op 3 opeenvolgende uren, om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur, kunnen nu 3 keer maximaal 25 reünisten, die bij hun inschrijving interesse hebben getoond voor een praamvaart, toch een praamvaart door Leeuwarden maken.De kosten zijn € 10,00 per persoon voor een uur varen door Leeuwarden, waarbij als vertrekplaats de kade bij de Harmonie is gekozen.

Om echter zeker te zijn van een plek in een praam op een gewenste tijd adviseren wij de reünisten zo snel mogelijk een plek te reserveren via info@derijks150.nl, want ….  ….  ….  vol is echt vol.
Graag met opgave van naam en de vertrektijd van de praam.
En vervolgens direct de kosten van € 10,00 overmaken op onze bankrekening bij de Rabobank : IBAN: NL 92 RABO 0148 7132 70 t.n.v. Stichting ‘De Rijks 125’.
Ook weer met vermelding van naam en de vertrektijd van de praam.

 

DE STADSWANDELINGEN

De stadswandelingen door Leeuwarden beginnen bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) in het centrum van Leeuwarden, vlak bij de Oldehove. Het Historisch Centrum Leeuwarden beschikt over een groep enthousiaste en deskundige gidsen die vertellen over de boeiende geschiedenis van de stad.

Om ook hier zeker te zijn van een plek in een wandelgroep met gids adviseert het HCL onze reünisten, die interesse hebben in een stadwandeling, zich vooraf op te geven per telefoon 058-2332350 of via de website: historischcentrum@leeuwarden.nl.
Het betalen van € 3,50 kan ter plekke plaatsvinden bij de start van de wandeling aan de gids.

Er zijn op zaterdagmiddag 2 wandelingen mogelijk.

1.Iedere zaterdagmiddag OLDEHOVE TOUR
Iedere zaterdagmiddag wandelen met echte Liwwadder gidsen langs bijzondere plekken in de noordelijke binnenstad. Aan het eind van de wandeling kan de Oldehove worden beklommen.
Start: 13:15 uur. Plaats: HCL (Groeneweg 1). Duur: 1,5 à 2 uur. Maximaal 20 deelnemers.
Kosten: € 3,50 p.p. (incl. Oldehove-bezoek). Betalen ter plekke aan de gids.

2.Iedere zaterdagmiddag HIGHLIGHTS TOUR
Iedere zaterdagmiddag wandelen met echte Liwwadder gidsen langs Princessehof, Waag, Grote Kerk en andere historische highlights in de binnenstad. Onderweg wordt ev. ook de Pier Pander Tempel bezocht. 
Start: 14.00 uur. Plaats: HCL (Groeneweg 1). Duur: 1,5 à 2 uur.  Maximaal 20 deelnemers. Kosten: € 3,50 p.p. Betalen ter plekke aan de gids.

Het is ook mogelijk op eigen gelegenheid een wandeling door de stad te maken. Het HCL heeft 20 stadswandelgidsen samengesteld (tekst, illustraties en plattegrond). Deze gidsen zijn o.a. verkrijgbaar bij het HCL via de website: www.historischcentrumleeuwarden.nl (stadswandelingen). Kosten: 5,00 – 7,50 euro.

En er is ook een app om te downloaden.
Ook via de website: www.historischcentrumleeuwarden.nl.

  

MUSEA

Jullie weten ondertussen vast al wel dat Leeuwarden in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa is. Vandaar dat het overal in Leeuwarden steeds erg druk is.
En op 8 september is het Open Monumenten Dag. Meer informatie hierover staat op www.derijks150.nl.
Wanneer onze reünisten op 8 september een museum willen bezoeken, adviseren wij hen om van te voren contact op te nemen met het gewenste museum om kaartjes te reserveren en/of te kopen.

 

BUSROUTES/-KAARTJES

Zoals gemeld in de Nieuwsbrief 6 rijden er op de reüniedag drie bussen.
Een ervan rijdt vanaf 13.00 uur als Hop-on Hop-off via het centrum met enkele stopplaatsen van school naar het NS station en terug.
Deze bus zal vanaf de school de reünisten bij de Harmonie afzetten, zal een stop maken in de buurt van de Oldehove, vlakbij het HCL en bij de musea. De reünisten kunnen op dezelfde plekken ook weer opgehaald worden. We zullen het schema van de bustours aanpassen aan de tijden van de praamvaarten en de wandelingen.
Alle (ongeveer) tijden zullen binnenkort bekend gemaakt worden. Ze zullen dan op de website geplaatst worden en eveneens te vinden zijn in het programmaboekje, dat bij aankomst aan de reünisten zal worden uitgereikt.

Voor alle busritten is een buskaart van € 3,50 nodig. Alleen de shuttlebus tussen de parkeerterreinen en de school is gratis.
Deze buskaart kan direct bij het definitief inschrijven besteld worden. Ook in een later stadium kan een buskaart nog besteld worden: een mailtje naar info@derijks150.nl en direct € 3,50 overmaken op onze bankrekening bij de Rabobank : IBAN: NL 92 RABO 0148 7132 70 t.n.v. Stichting ‘De Rijks 125’, onder vermelding van naam en buskaart.
Wij zullen de buskaarten begin september per email aan iedereen toesturen. Met de trein naar Leeuwarden komen zal zo dus geen verdere vervoersproblemen opleveren. De vertrektijden vanaf het NS station zullen ook binnenkort op de website terug te vinden zijn.

 

STADSBUSSEN

De reguliere stadsbussen, Buslijn 1 en 71,  vanaf het NS station hebben ook een stopplaats vlak bij de school.
Ook Buslijn 97 stopt op 1 minuut lopen van/naar school, halte Harlingerstraatweg, kruising bij de stoplichten. De tijden liggen bij de infobalie, zijn natuurlijk via internet terug te vinden, maar kunnen ook via info@derijks150.nl bij ons opgevraagd worden.

 

PARKEREN

In Nieuwsbrief 6 staat ook het e.e.a. over het parkeren vermeld. Parkeren bij en rond de school is verboden.
Onderstaand een kaartje van de situering van de parkeerterreinen P1- P2 en P3, (van de Elfstedenhal en het Wetterskip Fryslan, Fryslânplein 1 en 3, 8914 BZ Leeuwarden) met respectievelijk 135, 140 en 120 parkeerplaatsen.
Wij verzoeken onze reünisten met klem auto’s alleen en uitsluitend in de parkeervakken te parkeren, dit i.v.m. de brandveiligheid.

 

 

 TOT ZIENS OP 8 SEPTEMBER