Nieuwsbrief 6

DEFINITIEF INSCHRIJVEN

Per 1 juli 2018 hebben zich meer dan 600 oud-leerlingen, oud-docenten en oud-medewerkers ingeschreven voor de reünie op 8 september. Daarvan hebben er ongeveer 400 betaald en hebben zich daarmee definitief ingeschreven.

In verband met enige cruciale beslissingen door de reüniecommissie vragen we jullie om je , nog voor je met vakantie gaat, dus zo snel mogelijk, definitief in te schrijven voor de reünie.
Vul opnieuw het inschrijfformulier in, verstuur het formulier, kies voor digitaal of niet digitaal betalen, maak vervolgens je keuzes en betaal per i-deal of per bank.

ACTIE ZWAAN KLEEF AAN

Om de reünie tot een groot succes te maken moeten er zoveel  mogelijk reünisten uit alle jaargangen aanwezig zijn. Wanneer we met elkaar op zoek gaan naar klasgenoten, dan moet dat vast en zeker lukken. Daarom zijn we de actie ‘Zwaan Kleef Aan’ gestart.

Aan de website zijn twee pagina’s toegevoegd, te weten ‘Zwaan Kleef Aan’ en ‘Wie Kent Wie’.

Op de pagina ‘Zwaan Kleef Aan’ wordt uitleg gegeven over de actie en vindt men tevens een formulier om namen in te vullen, die na het pijnigen van de hersenen of na het zoeken in een archief vast en zeker boven water komen. Wij zullen de namen met een emailadres gaan benaderen.

Andere namen zonder info zullen op de pagina ‘Wie Kent Wie’ geplaats worden. Want wie weet kan iemand anders ons meer info geven over deze personen en kunnen ze alsnog ingelicht worden over onze reünie.

Velen van jullie zijn al hard aan het werk gegaan. Er zijn op dit moment dik 200 namen opgestuurd, waarvan ongeveer de helft met een emailadres, een kwart met een postadres en voor de rest zijn het alleen namen zonder verder enige nadere informatie. Die laatste namen zijn op de pagina ‘Wie Kent Wie’ terug te vinden.

De actie ‘Zwaan Kleef Aan’ blijft nog een poosje bestaan, dus ons verzoek is: blijf op zoek gaan naar namen.

Natuurlijk kan iedereen ook oud-scholieren zelf informeren over de reünie en aangeven dat de reünie is voor alle oud-leerlingen van het Slauerhoff (College), het RSG en de Rijks HBS.

LOGO REÜNIE ‘DE RIJKS 150’     

Omdat de naam van onze reünie “De Rijks 150” bij oud-leerlingen van het RSG en het Slauerhoff (College) toch voor enige verwarring zorgde (men vroeg zich af of zij wel welkom zijn op deze reünie), hebben we het logo aangepast en op nog meer plekken (op de website en facebook) duidelijker laten weten dat de reünie bestemd is voor oud-leerlingen van de Rijks HBS, het RSG en het Slauerhoff (College) tot 1998.

 NOG MEER PR

Sinds 13 juni hangt bij de Montessori High School aan de Harlingerstraatweg dit enorme spandoek.

https://derijks150.nl/wp-content/uploads/IMG-20180613-WA0001-1-320x240.jpg

En wisten jullie dat je ook via de volgende website namen op de site www.derijks150.nl kunt komen:

www.reunieslauerhoffleeuwarden.nl

www.reuniersgleeuwarden.nl

www.reunierhbsleeuwarden.nl

VRIJWILLIGERS EN DE REÜNIECOMMISSIE

Buiten de leden van de reüniecommissie hebben zich op dit moment ca. 30 vrijwilligers aangemeld. Nog niet voldoende om alle posten tijdens de reünie te bemensen. Maar gelukkig hebben we nog een paar maanden te gaan. We hopen nog op veel spontane aanmeldingen. Hoe meer handen, des te lichter het werk, hoe meer tijd iedereen van de reünie kan genieten. Wanneer velen een uurtje gedurende die hele dag willen helpen, dan zijn alle klussen geklaard en hoeft niemand uren van de kostbare reünietijd te missen.

De reüniecommissie bestaat sinds kort nog uit 10 personen. We trekken er met elkaar hard aan om alle taken voldoende tot uitvoering te brengen. Het is een leuke klus en we doen er alles aan om de reünie tot een groot succes te maken.

Maar voor het zoeken naar reünisten hebben we ieders hulp hard nodig.

TENTOONSTELLING

Tijdens de reünie wil je helemaal teruggaan in de tijd, door oud-schoolgenoten te ontmoeten en te praten over die tijd op school. Oude foto’s, schoolkranten, etc. kunnen allemaal helpen om allerlei oude gebeurtenissen beter op te halen.  Dat is ook de reden dat we tijdens de reünie een ruimte willen inrichten met allerlei materiaal uit de oude doos. Heb je nog materiaal dat hier geschikt voor is, mail ons dan via info@derijks150.nl.

Het verantwoordelijke reüniecommissielid, Margareth Blankenstijn,  neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om afspraken te maken over o.a.:

  • Het toesturen van het materiaal (waar naar toe bijvoorbeeld)
  • Het wel of niet terugsturen van het materiaal of zelf meenemen na afloop van de reünie (dan graag je naam en adres op alle items vermelden)

De reüniecommissie kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vermissing van materiaal na de reünie.

We hebben in elk geval al de video van de 125ste reünie in 1992 en gelukkig zijn er al enkele mensen die oude schoolkranten, etc. op zolder gevonden hebben. Maar er is vast meer !

INFORMATIE OVER 8 september 2018:

PARKEREN, BUSROUTES, MODERATED SESSIONS, GASTLESSEN, FOTOGRAAF, OPEN MONUMENTEN DAG EN DE EXPOSITIE SLAUERHOFF 

PARKEREN

Tijdens de reünie geldt een parkeerverbod op het aangrenzende deel van de school MHS aan de Douwe Kalmaleane. Uitsluitend voertuigen met een (gehandicapten)parkeerkaart mogen voor de school MHS worden geparkeerd. De overige wagens kunnen op de parkeerterreinen van de Elfstedenhal en het Wetterskip Fryslan (Fryslânplein 1 en 3, 8914 BZ Leeuwarden) met ca 300 parkeerplaatsen worden geparkeerd.

Vanaf 10.00  tot 22.00 uur rijdt er een (gratis) shuttlebusje tussen de school MHS en deze parkeerterreinen met een frequentie van 4 ritten pet uur.

Indien deze parkeerruimte onvoldoende mocht zijn, is er op een afstand van ca. 750 m. van de school een weiland, aan de Simon Vestdijkwei, beschikbaar. P-wachters zullen de weg wijzen en de shuttlebus neemt dan deze locatie in haar rijschema op.

BUSROUTES

Op de reüniedag rijden er drie bussen.
Vanaf 10.00 uur rijdt een kleine shuttlebus van de parkeerterreinen bij de Elfstedenhal en het Wetterskip Fryslan (Fryslanplein 1 en 3, 8914 BZ Leeuwarden) naar de school MHS.
Ook vanaf 10.00 uur rijdt een grote shuttlebus van het busstation (halte P, evenementen bushalte, tegenover de haltes A t/m O) bij het NS station naar de school MHS. Tot 13.00 uur rijdt deze bus rechtstreeks tussen busstation en school en daarna gaat de bus verder als Hop-on Hop-off via het centrum met enkele stopplaatsen.
Vanaf 13.00 uur rijdt er ook een grote bus voor een rondrit om Leeuwarden om de grote veranderingen in Leeuwarden te kunnen aanschouwen.

  1. Shuttlebus 19 personen tussen Parkeerterreinen en School MHS

Van 10.00  – tot 22.00 uur

Frequentie:  4 ritten per uur

Route:  Elfstedenhal/Wetterskip Fryslan – School MHS – Elfstedenhal/Wetterskip Fryslan.

  • Shuttlebus 50 personen tussen Busstation NS vak P en School MHS

Van 10.00 uur –  tot 13.00 uur

Frequentie:  2,5 ritten per uur

Route: Busstation halte P – Zuidersingel – Tesselschadestraat – Heliconweg – Europaplein – Harlingerstraatweg – Douwe Kalmaleane – School MHS  (5 min. pauze) – terug via omgekeerde route naar Busstation halte P.

  • Shuttlebus 50 personen: School MHS – Centrum – Busstation NS vak P – School MHS

Van 13.00 uur –  tot 17.00 uur

Frequentie:  2 ritten per uur

Route: School MHS – Douwe Kalmaleane – Harlingersraatweg – Vrouwepoortsbrug – Oldehoofsterkerkhof (5 min pauze) – Vrouwepoortsbrug – Westersingel – Langemarktstraat – Zuidersingel – Busstation halte vak P – Zuidersingel – Tesselschadestraat – Heliconweg – Europaplein – Harlingerstraatweg – School MHS (5 min. pauze).

  • Bus 50 personen: rondrit rondom Leeuwarden

Van 13.00 uur – tot 17.00 uur

Tijd per rit: 45 min.+ pauze  5 min. = 50 min.

Frequentie:  1 rit per uur

Route: School MHS – Douwe Kalmaleane – Slauerhoffweg – Marshallweg – Zuidersingel – Stationsweg – Oostergoweg – Overijselselaan – Wâldwei – Drachtserweg – Aldlânsdyk (stopplaats op verzoek) –  Planetenlaan – Anne Vondelingweg – Groningerstraatweg – Gerbrandyweg – Dammelaan – Valeriusstraat – Europaplein – Harlingerstraatweg – School MHS (5 min. pauze).

Alle (ongeveer) vertrektijden zullen binnenkort ook op de website geplaatst worden en zullen eveneens te vinden zijn in het programmaboekje, dat bij aankomst aan de reünisten zal worden uitgereikt.

MODERATED SESSIONS

In het middagprogramma van de reünie op 8 september 2018 vinden van 14.00 tot 15.00 uur drie simultane bijeenkomsten plaats voor de drie hoofdgroepen in deze reünie: de RHBSers, de RSGers en de Slauerhoffers. Doel van de bijeenkomsten is samen met oud-schoolgenoten herinneringen ophalen aan de schooltijd: de leraren, de medeleerlingen, de feesten en excursies, de (onder)directeuren, de schoolomgeving, enzovoort.

Het idee voor de sessions is afkomstig van oud-leerling Asing Walthaus en schurkt wat aan tegen de televisieprogramma’s Klasgenoten en de Reünie. Grote verschil hiermee is dat niet de leerlingen centraal staan, maar het instituut. Een gespreksleider draagt zorg voor een goed verloop van de gesprekken.

Twee of drie van tevoren gevraagde oud-leerlingen zullen het gesprek op gang brengen door iets over zichzelf te vertellen (opleiding, werk, etc.) en over wat hen vooral is bijgebleven van respectievelijk de tijd op de RHBS en de RSG en aan het Slauerhoff (College). Openhartig en ongedwongen, zodat het een uitnodiging voor de aanwezigen is om ook een duit in het zakje te doen.

Als gespreksleiders hebben zich bereid verklaard:

Steven ter Horst, leerling RHBS van 1954-1960 en lid van het toenmalige ELO-bestuur;

Asing Walthaus, leerling RSG van 1971-1977;

Theo van Egeraat, tekenleraar RSG/Slauerhoff van 1973-2012.

De inleidingen van de oud-leerlingen duren vijf à tien minuten, een korte spreekbeurt zoals op school. En daarna kunnen vragen en opmerkingen/aanvullingen van de aanwezigen volgen. Tot de gespreksleider ingrijpt.

Een bijeenkomst volgens dit stramien over de HBS aan het Zaailand gehouden in het Historisch Centrum Leeuwarden enige jaren geleden leidde tot een zeer geanimeerde bijeenkomst. En smaakte naar meer. Vandaar.

Alle informatie (waar, wie en hoe laat) betreffende deze herinneringsbijeenkomsten zal in het programmaboekje vermeld gaan worden

GASTLESSEN

WEER EVEN TERUG DE SCHOOLBANKEN IN TIJDENS DE REÜNIE?

Ook dat kan op 8 september 2018. In het programma van ‘de Rijks 150’ is tijd ingeruimd voor het bijwonen van één of twee korte lessen gegeven door een selecte groep docenten van de RHBS, de RSG en/of het Slauerhoff.

Mw. E. Leijenaar (wiskunde) verzorgt voor de klas van 1964, waar zij deel van uitmaakte, een les jiu jitzu in een van de gymzalen.

Mw. R. Noord (biologie) nodigt oud-leerlingen uit voor een les biologie in lokaal 022, voorheen haar eigen vaklokaal.

Dhr. J. Noorman (Engels) zoekt het enigszins buiten de voorgeschreven lesstof Engels door oud-leerlingen in te wijden in English Consort Music.

Dhr. W. Ooiman (wiskunde) legt het oud-leerlingen nog één keer uit……. als daar behoefte aan is.

Dhr. H. Tromp (Nederlands) wil proberen zijn oud-leerlingen met een vleugje Nederlandse literatuur opnieuw te boeien.

Dhr. H. Wolthoff (geschiedenis) duikt met zijn oud-leerlingen het (jongste?) verleden in. Hij was leerling van de RHBS.

De lessen van de heren docenten zullen worden gegeven in lokalen op de eerste verdieping (ook per lift bereikbaar). Nadere gegevens volgen in het programmaboekje.

Alle lessen vinden plaats tussen 13.00 uur en 14.00 uur en duren ong. 30 minuten.

FOTOGRAAF

Bij binnenkomst van de school zul je de fotograaf misschien al tegengekomen. De gehele reüniedag zal er een fotograaf aanwezig voor het maken van sfeerfoto’s en in de middag voor het maken van de groepsfoto’s. Op deze groepsfoto’s komt natuurlijk een herinneringstekst.
Op de website van deze fotograaf ‘Burgering Fotografie’ is m.b.v. een code na de reünie de fotoreportage te bezichtigingen. Foto’s kunnen dan ook gemakkelijk besteld worden voor € 6,00 per groepsfoto en € 7,00 voor de andere foto’s (incl. verzendkosten in Nederland).

De lijsten, waarop aangegeven staat welk eindexamenjaar in welk lokaal en om welke tijd verwacht wordt voor de groepsfoto, zullen zichtbaar voor iedereen in school worden opgehangen.

OPEN MONUMENTEN DAG

Het thema van de Open Monumenten Dag Leeuwarden 2018 is “Schoolgebouwen in Leeuwarden”.
Op o.a. 8 september zal een route leiden langs markante schoolgebouwen in Leeuwarden, georganiseerd door de werkgroep Open Monumenten Dag Leeuwarden.
Tussen 10.00 en 17.00 uur zullen ca. 15 panden opengesteld worden voor het publiek. Op onze website staat een lijstje van gebouwen.
Meer informatie over de opengestelde panden is te verkrijgen via de website van HCL. Het totale programma is nog niet gereed, de werkgroep is nog druk bezig e.e.a. te organiseren

EXPOSITIE SLAUERHOFF, DORPSKERK HUIZUM

In de dorpskerk Huizum (oudste monument van Leeuwarden: 12e eeuw) wordt in het kader van “Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018” in de maand september aan Slauerhoff  veel aandacht besteed. J.J. Slauerhoff is geboren in Leeuwarden en was ooit leerling van onze school (daarom een tijdlang naar deze grote schrijver vernoemd). Geen andere dichter uit Friesland was zo kosmopolitisch als hij: zijn werk is ook veel  meer dan dat van anderen in diverse talen vertaald. Een van zijn allerbelangrijkste gedichten heette “In Memoriam Patris”.

Tijdens de bustour 2 kan op verzoek een stop gemaakt worden op de Aldlânsdyk (Tynjedyk). Ongeveer 45 minuten later kan een volgende bus je weer op komen halen op dezelfde plek.

De heer P. A. de Haan is bereid in ca. 5 minuten het belang van Slauerhoff als dichter uit te leggen aan belangstellenden. In de kerk zelf is een Slauerhoffexpositie te bezichtigen, gewijd aan het reeds genoemde gedicht “In Memoriam  Patris”

Meld ons via info@derijks150.nl wanneer je hier belangstelling voor hebt. Dan nemen wij contact op met de heer de Haan.

AVG
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Ook onze stichting ‘De Rijks 125’ werkt sinds kort conform een nieuw privacy protocol, opgesteld naar aanleiding van de nieuwe AVG van de Europese Unie, die per 25 mei 2018 is ingegaan.

Jullie kunnen dit protocol binnenkort op de website onder het kopje AVG terugvinden.

NOG TER INFO

Er worden geen uitnodigingen voor het bijwonen van de reünie verzonden. Oud-leerlingen, oud-docenten, oud-medewerkers van de genoemde scholen, maar ook  hun echtgenoten en echtgenotes zijn als introducé van harte welkom op de reünie.
Contact is altijd mogelijk via: info@derijks150.nl

MELD JE SNEL DEFINITIEF AAN

EN

GA MEE OP ZOEK NAAR OUD-SCHOOLGENOTEN