Nieuwsbrief 5

INSCHRIJVINGEN

 Per 1 februari 2018 hebben ca. 450 oud-
leerlingen, oud- docenten en oud-
medewerkers zich aangemeld
om op 8 september op de reünie
van de RHBS, de RSG en het Slauerhoff
College aanwezig te zijn.
Dit aantal aanmeldingen ligt in de lijn
van de verwachting met het geschatte
totaal van 1.750 reünisten.
De reüniecommissie voorziet vanaf
100 dagen voor de reünie een
stijgende lijn in de aanmeldingen.

VRIJWILLIGERS

Er hebben zich tot nu toe 15 reünisten gemeld, die willen assisteren bij werkzaamheden in aanloop naar de reünie en/of de reüniedag zelf. Super fijn, maar het is nog lang niet genoeg. We hebben assistentie van minimaal 40 personen nodig voor de voorbereidende werkzaamheden, voor de op- en afbouw en op de reüniedag op 8 september zelf. Hoe meer handen, hoe sneller de noodzakelijke werkzaamheden zijn geklaard.

 

DE REÜNIECOMMISSIE

  

De reüniecommissie bestaat op dit moment uit 12 leden,
te weten:
ERELID en ADVISEUR:
 Jan de Haan
BESTUURSLEDEN “Stichting De Rijks 125”:
Hein Hofmeester (voorzitter)
Mariette Jongstra (secretaris)
Cees Eggink (penningmeester)
LEDEN REÜNIECOMMISSIE De Rijks 150:
Jan Adema
Gert Been
Minnie de Boer
Tjark Ebels
Haijo Frans Faber Jan Faber
Lykele Feenstra
Jan Salverda

 

“WIJ VAN DE HBS”

 

Sinds halverwege 2017 te koop, in het jaar van de 150ste verjaardag van onze Rijks HBS te Leeuwarden: “WIJ VAN DE HBS”, uitgegeven door Meulenhoff Boekerij bv. en geschreven door Roelof Bouwman en Henk Steenhuis (Copyright (C) 2017).

ENKELE CITATEN UIT HET BOEK:

De HBS, afkorting van Hogere Burger School, is de in 1863 opgerichte vijfjarige voorloper van het zesjarige atheneum. Het was bedoeld als praktische opleiding maar gaf ook toegang tot steeds meer hoger onderwijs.

De HBS, de school van onze premiers, ondernemers, Nobelprijswinnaars en o.a. kunstenaars.

DE HBS DE BESTE SCHOOL VAN NEDERLAND?

Toen Steenhuis (63) en Bouwman (51) begonnen aan het boek waren ze sceptisch. „We dachten: al die positieve verhalen, dat zal wel overdreven schoolsentiment zijn”, zegt Bouwman. „Maar op een gegeven moment konden we niet anders dan heel enthousiast worden.”

Je had als hbs’er niet alleen de beste docenten en het beste vakkenpakket, zegt Bouwman, je ging ook naar het mooiste gebouw.

Hoewel de liberaal Thorbecke een groot voorstander van particulier initiatief was, meende hij dat de regering bij het oprichten van hbs’en moest ‘voorgaan’. Het Rijk nam daarom de verplichting op zich ten minste 15 ‘modelscholen’ te stichten. De hbs’en waren gebouwen van onalledaagse allure, imposante gebouwen met vaak een symmetrische gevel van rode baksteen. Ondanks de onderlinge verschillen hadden ze veel gemeen: brede gangen, statige trappenhuizen, lokalen grensden aan de straatzijde en de complete benedenverdieping was veelal ingericht met o.a. goed uitgeruste practicumlokalen, lokalen voor natuur-/scheikunde en de leraren- en directiekamer.

 

EEN BIJZONDERE LEERLING VAN DE RIJKS HBS:
ABE BONNEMA

In de Leeuwarder courant van medio december 2017 vonden we deze informatie over een bijzondere leerling van de Rijks HBS in Leeuwarden:

De bovenste verdieping van de Achmeatoren in Leeuwarden is het komende jaar iedere zaterdag open voor een expositie rond Abe Bonnema. De bekende architect ontwierp deze toren evenals vele moderne gebouwen overal in het land. Uit zijn erfenis werd deels het nieuwe Fries Museum betaald.

Het initiatief voor de Abe Bonnema Experience komt van de Abe Bonnema Stichting in samenwerking met Achmea. Zij omschrijven de expo als “een unieke combinatie van uitzicht, ruimtebeleving, expositie en interactie, bedoeld om de architectuur een plek te geven in Leeuwarden”. Met grote aanraakschermen vind je feilloos de belangrijkste werken van Bonnema terug.
Maquettes, tekeningen, foto’s en beknopte uitleg completeren het geheel.

In de “hop-on- hop-off” bustour naar het centrum van Leeuwarden is een stop bij de Achmeatoren opgenomen. Een toegangskaartje tot de Achmeatoren kost drie Euro. De verkoop loopt via de website: www.ABE2018.nl

 

 

PRAAMVAARTEN IN LEEUWARDEN

De pramen: al tien jaar zijn ze een gegeven in Leeuwarden. En ze worden steeds populairder. Vorige jaar vervoerde de Stichting Praamvaren Leeuwarden ruim 21.000 passagiers door de Leeuwarder stadsgrachten.

Ondertussen zijn er ongeveer 50 vrijwillige schippers en gidsen, vrijwel allemaal gepensioneerde mannen. Ze varen op vijf elektrisch aangedreven pramen. Zo ook schipper Zweitse Pietersen en gids Koos Jorritsma. Beiden herkenbaar aan de donkerblauw-gele polo met het opschrift “Praamvaren Leeuwarden”.

Twintig personen passen er op “De Greate”. Ook al zijn de vaartuigen geen nieuw verschijnsel meer, ze trekken nog altijd veel bekijks onderweg; van terraszitters, bootjesmensen en wandelaars.

De schipper steekt regelmatig joviaal zijn hand op. In elke pijp geeft Pietersen een harde toeter om eventuele tegenliggers te waarschuwen.

Onvermoeibaar strooit Jorritsma toeristische weetjes uit over zijn passagiers. Dat de jongsten ondertussen niet meer zo aandachtig luisteren, lijkt hem niet te deren.

Hier links ziet u de Oldehove. De toren van Pisa is kleuterwerk daarbij vergeleken. Die van ons staat veel schever!

Zie ook www.praamvarenleeuwarden.nl

 

TEKENINGEN VAN PYT JON SIKKEMA

 

     
 
   
   
         

 

adri vd mei 1975, caja cazemier 1992, carel vd briel 1975, fons beusink 1979, hans de jong 1978
bons buesink 1986, gerben wouda 1976, gezien struik 1975, jaap noorman 1974, harm tuin 1974
henny v ulzen 1975, herman wolthoff 1976, henk v lottum 1976, jan joris gramberg 1981,piet bruinsma 1992
hubbard 1974, hylke tromp 1973, ids westra 1974, v vliet (wisk) 1978 b, pyt jon sikkema 1977
johan koers 1992, lidie Jongbloed 1992,willem ooiman 1991,v vliet (wisk) 1978 a, ronnie v beem 1992
il. en jellie boersma silvia schoute 1976, oene bomhout vd beer 1975, theo v egeraat 1974, ton bouwman 1977, willem ooiman 1977

 

–//–