Nieuwsbrief 3

Voorbereidingen

Afgelopen 22 maart 2017, tijdens een vergadering van het bestuur en de feestcommissie, werd gememoreerd dat het precies een jaar geleden was dat 3 enthousiaste Ex RHBS-ers gestart waren met het organiseren van de reünie 150 jaar RHBS, RSG en Slauerhoff. Tijdens die vergadering op 22 maart jl. zaten er ondertussen gelukkig al 8 personen om de tafel.

Inschrijving

Sinds 8 september 2016 is op de website “DeRijks150.nl” een pagina gewijd aan de voorlopige inschrijving van reünisten. Begin april 2017 waren 111 inschrijvingen een feit.

Dus …… Hoort ..… zegt het Voort …..!

Graaf of zoek eens in je archief naar namen en adressen van medescholieren.
Het inschrijfbedrag, nu € 10,– en vanaf 8 september 2017 € 12,50 is bedoeld om de aanloop- en de algemene kosten te kunnen betalen. De definitieve inschrijving voor de reünie kan vanaf 8 september 2017 via de website “DeRijks150.nl” gaan plaatsvinden.

Draaiboek en Werkbegroting

In grote lijnen is het programma van de reünie en daarmee ook het draaiboek voor de organisatie van deze reünie gereed. De invulling van de taken, zoals genoemd in het draaiboek, zullen de komende maanden door de feestcommissieleden verdeeld en uitgewerkt worden. Natuurlijk is er een gedetailleerde werkbegroting opgesteld. Deze zal binnenkort aangepast worden naar aanleiding van de verschillende offertes voor o.a. de feestlocatie en de catering; maar ook de mate van sponsoring zal hier van invloed op zijn.

Vrijwilligers

Het zal duidelijk zijn dat er voor de ontvangst van hopelijk ruim 2.000 reünisten veel vrijwilligers nodig zijn en dat de feestcommissie voor die hele organisatie best nog een uitbreiding van een aantal vrijwilligers kan gebruiken. Maar ook op de reünie dag zelf en gedurende enkele dagen ervoor is heel veel hulp nodig. Bij de definitieve inschrijving vanaf 8 september a.s. zal het eveneens mogelijk zijn je op te geven als vrijwilliger voor een bepaalde taak of periode. Dit kan natuurlijk nu ook door middel van een mailtje naar info@derijks150.nl.

Sponsoring

Om de reünie “DeRijks150” betaalbaar te houden voor iedereen, zullen bijdragen van sponsoren hard nodig zijn. Wil je deze reünie steunen, weet je een bedrijf of kan je (eigen) bedrijf een financiële bijdrage leveren, weet dan, dat we daar allemaal als reünisten heel erg blij mee zullen zijn.
De contra prestatie zal een vermelding in het programmaboekje en/of een vermelding in de sponsorlijst van de website en/of zelfs een vermelding op de “Wall of Fame” kunnen zijn.
Uiteraard zijn anonieme bijdragen ook van harte welkom. Reageren kan, ook in verband met sponsoring, per email naar info@derijks150.nl.

Eregalerij – Forum – Fotoalbums

Nu al nadenken en lezen over vroegere schooljaren en daarover nu al plezier hebben, zelfs voordat de reünie begonnen is, dat kan. Heb je leuke anekdotes over je schooltijd, heb je leuke ideeën of foto’s. Wij ontvangen e.e.a. graag per email naar info@derijks150.nl of foto@derijks150.nl. We zullen ons best doen e.e.a. dan zo snel mogelijk op de website te plaatsen.

Feestlocatie

Zoals reeds vermeld is de organisatie gestart met de voorbereidingen voor de reünie “De Rijks 150” op 8 september 2018 en is ondertussen uitgebreid tot acht personen. Wij proberen de puntjes op de i te krijgen. Momenteel is de feestcommissie bezig met zoeken naar een geschikte locatie. Het aanbod van de huidige school aan de Douw Kalmaleane 2 in Leeuwarden was en is ons uitgangspunt.

Maar wat zou het mooi zijn voor de oudere reünisten, die de schoolfeesten van Eloquentia meegemaakt hebben in de Harmonie, om weer het feest in de Harmonie te laten plaatsvinden. Helaas is “De Harmonie” op 8 september 2018 al volgeboekt. Misschien naar het WTC, beter onder de ouderen bekend als de Frieslandhal. Jammer, maar daar is in de week van 8 september 2018 een groot paardenspektakel. Dat valt dus eveneens af. De Elfstedenhal valt ook af omdat er al ijs op de 400 meter baan ligt.

Resteert een feesttent naast de school. Enkele tentenbouwers hebben beoordeeld of er een feesttent van 50 x 20 meter geplaatst kan worden. Wij zijn nu bezig met de offertes te vergelijken. De school heeft ons opgedragen dat het sportterrein waar de tent komt niet beschadigd mag worden. Dat gaat een hele operatie worden.

De toegang tot het sportterrein is via de normale ingang niet bereikbaar voor het materiaal dat aangevoerd moet worden om een tent van 1.000 m² te plaatsen. Er zijn minstens vijf vrachtwagencombinaties met een terreingewicht van 40 ton nodig. Gelukkig is er een optie gevonden om via de Harlingerstraatweg op het terrein te komen. Wij gaan er van uit dat het begin september 2018 droog en mooi weer zal zijn, zodat er geen extra kosten bij komen voor het leggen van rijplaten.

Bij het vergelijken van de offertes bleek dat verschillende tentenleveranciers tevens de catering kunnen verzorgen. Dit betekent voor ons dat er zowel naar de tentprijzen als naar de prijzen van cateraars gezien moet worden. Ook welke combinatie wij zouden kunnen maken voor tentenbouwer en cateraar.