Nieuwsbrief 2

 

WP150 – Veendam ging ons voor

Op 15 oktober 2016 was het dan zover; 2600 reünisten kwamen naar de reünie in Veendam van het Winkler Prins Lyceum. Voor mij was het 25 jaar geleden bij het 125 jarig bestaan en 50 jaar geleden zat ik op het lyceum. Het was inderdaad een feest van herkenning! ‘s Morgens ontvangst op 4 school-locaties en ‘s middags kon je lessen volgen van oud-leraren.

Tussendoor kon je Veendam bekijken en alle veranderingen constateren. Fantastisch was het bezoek aan het oude schoolgebouw – inmiddels het Veenkoloniaal museum – waar nu een uitgebreide foto en filmtentoonstelling over de school gehouden werd. Je waande je weer jong! ‘s Middags werd er nog een optocht gehouden als een herhaling van 50 jaar geleden, toen we protesteerden tegen het verbod om op school spijkerbroeken te dragen! Vanaf 16:00 uur verzamelden we op een groot plein. Op een groot podium werd een speciaal voor WP 150 geschreven muziekstuk gespeeld door de WP Harmonie.

Aansluitend was er een feestelijke borrel en diner waarbij oude bekenden uitgebreid konden bijkletsen. Na het diner was het feest in verschillende horecagelegenheden en kwamen de voetjes van de vloer, net als vroeger. Wij hadden met een groep afgesproken om te blijven slapen. Zeer voldaan, nadat de laatste muzieknoot had geklonken, besloten we onze reünie om 02:00 uur, vermoeid van alle indrukken en verhalen, te gaan slapen.  (Dinie Sieswerda-Duintjer)

Oproep aanmelden

Het is ondoenlijk om als organisatie op zoek te gaan naar duizenden oud-leerlingen. Met de moderne communicatiemiddelen verwachten we een groot bereik te krijgen. Jullie hulp is daarbij onmisbaar. Ben jij of ken jij iemand die op De Rijks, RSG of Slauerhoff heeft gezeten? Schrijf je in of meld je aan voor de nieuwsbrief via www.derijks150.nl of info@derijks150.nl.  Op face book.com DeRijks150 en de website derijks150.nl  worden al veel like’s  uitgedeeld, oproepen geplaatst en vragen gesteld. Blijf het volgen en vooral delen.

Organisatie DeRijks150

Ruim een jaar geleden is de organisatie gestart voor de reünie van “DeRijks150” te houden op zaterdag 8 september 2018. Aanvankelijk met een klein groepje om de website te ontwikkelen en de tijdsplanning te maken, maar onlangs aangevuld met een aantal enthousiaste oud-leerlingen. De grote lijnen voor het welslagen van de reünie zijn uitgezet en is de werkbegroting gereed. In het voorjaar gaat de werkgroep offertes aanvragen, sponsoren benaderen en het draaiboek opstellen.  Met spoed zoeken wij een ICT-er om de website en de facebook pagina’s te beheren en uit te breiden. Voor het welslagen van de feestdag zelf, zoeken wij nog een veertigtal vrijwilligers.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Iepen mienskip is het hoofdthema van Culturele Hoofdstad. Samen werken aan de projecten die we willen verwezenlijken. In alle steden en dorpen van Fryslân. Maar ook met de rest van Nederland en Europa. Iepen mienskip dus.

Zo wil de organisatie van Culturele Hoofdstad aan de slag gaan: met een uitgestoken hand naar iedereen die wil bijdragen én wil leren. Om er samen iets onvergetelijks van te maken. Iepen mienskip betekent allereerst dat Leeuwarden, Fryslân, en Wadden voor bezoekers gastvrij zijn. Dat stelt hoge eisen aan de manier waarop de evenementen worden georganiseerd, maar ook aan het hele gebied.

Eigenlijk zou de reünie van “DeRijks150” in september 2017 moeten plaatsvinden, maar omwille van de viering “Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018” proberen wij een graantje mee te pikken van de festiviteiten in de stad. Door deel te nemen aan onze hop-on en hop-off bustocht door leeuwarden kan onze reünist hiervan getuige zijn.

download

Foto’s uploaden

rhbs

Heb jij in je fotoalbums nog een bijzondere foto over je schoolperiode, scan de foto en geef de afbeelding door via foto@derijks150.nl

Bijzondere RHBS documenten

Beste reüniecommissie,

Bijgevoegd enig historisch materiaal wat, naar mijn idee, de moeite van het publiceren op internet waard is. Ten eerste een foto van de geslaagden die op school hebben gezeten tijdens de oorlogs-jaren. Dit is de groep geslaagden, waaronder mijn vader, die in oktober 1945 op grond van het Koninklijk besluit 8 juni 1945 no. 2., hun getuigschrift hebben ontvangen.

Dit besluit was nodig, omdat, gezien de omstandigheden, het niet altijd mogelijk was regulier lessen te volgen, en de school op normale wijze te doorlopen. Met name aan het eind van de oorlog zaten velen ondergedoken of waren tewerk gesteld in bijvoorbeeld Yde, in Drenthe om daar middels het graven van loopgraven en tankgrachten te werken aan de verdedigings-linie van Duitsland. Veel Leeuwarder jongens moesten hier naar toe.

Vervolgens een kopie van het getuigschrift dat mijn vader destijds heeft gekregen.

Met vriendelijke groet, Jules Wilming

 

Geslaagden 1945
Geslaagden 1945

 

getuigschrift-1945

Getuigschrift 1945