Nieuws

NIEUWS PER 1 NOVEMBER 2021

Email verzonden op 1 november 2021 naar alle oud reunisten betreffende: Opheffing stichting ‘De Rijks 125’

Beste oud-reünisten van de ‘de Rijks 150’,

Hiermee delen wij jullie mee dat nu 3 jaar na onze reünie ‘de Rijks 150’, gehouden op 8 september 2018, de stichting ‘de Rijks 125’ per 1 december a.s. wordt opgeheven. Bovendien zal ook de website www.derijks150.nl rond die datum uit de lucht gaan.

Als stichting hebben wij een ereschuld aan de organisatie van de scholengemeenschap Piter Jelles vanwege hun assistentie bij en het bekostigen van het opzetten en uitbreiden van de website en het gebruik maken van een groot deel van het gebouw.

Vandaar dat het onze bedoeling is het restbedrag, dat nu nog in het bezit is van de stichting ‘de Rijks 125’, over te maken aan de scholengemeenschap Piter Jelles.

Bekostigen van kleine bijeenkomsten van oud-scholieren is daarom alleen tot 1 december 2021 nog mogelijk. Hoe de aanvragen gehonoreerd kunnen worden staat vermeld op de website.

Wie weet zijn er in de nabije toekomst weer nieuwe oud-leerlingen van de Rijks, die een volgende reünie willen organiseren.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de stichting ‘de Rijks 125’
Hein Hofmeester
Cees Eggink
Mariette Montanus

Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF 1

NIEUWSBRIEF 2

NIEUWSBRIEF 3

NIEUWSBRIEF 4

NIEUWSBRIEF 5

NIEUWSBRIEF 6

NIEUWSBRIEF 7

E-mails

BRIEF/E-MAIL AAN ALLE REÜNISTEN d.d. mei 2019

BRIEF/E-MAIL AAN ALLE REÜNISTEN d.d. december 2019