Meet & Greet

 

Ontmoet je oud-klasgenoten, oud-schoolgenoten, oud-docenten en oud-medewerkers tijdens deze reünie.
Daarvoor ben je nu juist naar deze reünie gekomen. …… Maar waar kun je iedereen vinden ……….. !

Op verschillende plekken staan bewegwijzeringsborden naar:

  • de kantine: de schoolperiodes: 1960 – 2002;
    er hangen hier borden met groepen eindexamenjaren.
  • de lokalen 038 en 039: schoolperiodes 1948 – 1959.
  • het lokaal 023: oud-docenten en oud-medewerkers.