Historie

 

Rijks Hogere Burger School

In september 1867 opent de school haar poorten voor een kleine en selecte groep leerlingen uit Leeuwarden en directe omgeving. Aan de opening is een lange en taaie onderhandelingsperiode voorafgegaan tussen het college van B. en W. en de minister van Binnenlandse Zaken, Thorbecke. Leeuwarden is daardoor niet de oudste RHBS in het noorden. De school groeit en bloeit aan het Zaailand gedurende iets meer dan honderd jaar zonder dat er structuurwijzigingen plaatsvinden. Wel wordt het gebouw enige malen uitgebreid en voorzien van dependances.

Rijks Scholen Gemeenschap

Met de komst van de zgn. Mammoetwet in 1968 treedt de eerste grote structuurwijziging van de school op: er komt een Havo- en een Vwo-afdeling. De laatste met een zesjarige cursus. Een van de gevolgen van de Mammoetwet is een spectaculaire groei van het aantal meisjesleerlingen. Een ander gevolg is een naamswijziging: RSG Leeuwarden.
In 1986 verhuist de school naar een nieuw gebouw, ontworpen door oud-leerling Abe Bonnema, in de wijk Westeinde.

Slauerhoff College/osg Slauerhoff

Als gevolg van het decentralisatiebeleid van het kabinet Lubbers worden de 55 rijksscholen in 1990 overgedragen aan de gemeenten. De RSG Leeuwarden wordt een gemeentelijke scholengemeenschap en kiest na een prijsvraag onder het personeel voor de naam Slauerhoff College.

Een fusie met de nabij gelegen Perkmavo volgt direct en in 1992 komen, als gevolg van gemeentelijk onderwijsbeleid, de Mavo Wissesdwinger, de L.E.A.O., de Mavo Foorakker te St. Annaparochie en de Openbare Scholengemeenschap Dokkum erbij. Zo wordt de ‘smalle’ RHBS-b in nog geen vijfentwintig jaar een gemeentelijke brede scholengemeenschap met meer dan 1500 leerlingen lbo-mavo-havo-vwo. En een grote Internationale Schakel Klas voor vluchtelingkinderen. De naam van de school wordt gewijzigd in Openbare Scholen Gemeenschap Slauerhoff.

De school anno 2016

In 1998 volgt een verdere schaalvergroting binnen het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs te Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St. Annaparochie. De nieuwe scholengemeenschap, met meerdere vestigingen, wordt genoemd naar een andere oud-leerling van  de RHBS : PITER JELLES (Troelstra).

Op de locatie Westeinde ontstaat een school die werkt volgens de onderwijsprincipes van Maria Montessori. Op dit ogenblik wordt er les gegeven aan havo-leerlingen; de Vwo-afdeling is verhuisd naar de locatie Âldlan. Het plan bestaat om in de nabije toekomst hier ook een vmbo-t afdeling te starten.

Leeuwarder Burgerscholierenclub Eloquentia/Elo en Level

Sinds januari 1909 heeft aan de school een bloeiende leerlingenclub gefunctioneerd, aanvankelijk slechts toegankelijk voor leerlingen van de klassen 4 en 5. Doelstelling was dan ook naast het stimuleren van een goede onderlinge verstandhouding hun welsprekendheid te bevorderen. In de loop der jaren zijn zowel leeftijdsgrens als doelstelling naar beneden bijgesteld. De feesten in de Harmonie en later in het gebouw in het Westeinde, georganiseerd door Level, zullen menig oud-leerling nog met weemoed vervullen.

Reünie ‘de Rijks 125’ in 1992

In 1992 werd de reünie ‘de Rijks 125’ gehouden in het gebouw in het Westeinde.
De video’s van deze dag zijn terug te vinden onder het kopje ‘Foto’s / reünie foto’s 8-9-2018′ in het hoofdmenu.
De deelnemerslijsten van deze dag zijn in het bezit van de Stichting ‘de Rijks 125’.

Reünie ‘de Rijks 150’ in 2018

Deze reünie werd gehouden op zaterdag, 8 september 2018, eveneens in het gebouw in het Westeinde. (tegenwoordig: OSG Piter Jelles / Montessori High School aan de Douwe Kalmaleane 2 te Leeuwarden)
De foto’s van deze dag zijn eveneens terug te vinden onder het kopje ‘Foto’s / reünie foto’s 8-9-2018′ in het hoofdmenu.
De deelnemerslijsten en zoveel mogelijk informatie over deze dag kunnen bekeken worden onder het kopje ‘Reünie 2018’ in het hoofdmenu van deze website. 

 

*) grotendeels ontleend aan “Uit een Rijks verleden”, G.H. Lesterhuis, Leeuwarden 1992)