Bustours

BUSROUTE 1:
Shuttlebus : tussen Parkeerterreinen Elfstedenhal/Wetterskip Fryslân en de school MHS.
Halte bij spandoek Elfstedenhal.
4 à 5 ritten per uur rijdt een (gratis) 19 persoons busje.
Aanvang 10.00 uur en laatste rit om 22.00 uur.
Onderaan de pagina een kaartje van de omgeving van de Parkeerterreinen.

 

BUSROUTE 2:
Shuttlebus : tussen busstation vak P bij NS station en de school MHS.
Halte op perron P van het busstation.
Perron P (evenementen) ligt aan het einde van het busstation.
2 ritten per uur.  Op het hele en halve uur
Aanvang 10.00 uur en einde om 12.30 uur. (daarna schema bus 3 volgen)
Er is een buskaart van € 3,50 voor nodig.
Buskaart wordt per mail gestuurd, indien er voor is betaald.

 

BUSROUTE 3:
Hop-on-Hop-off bustour : tussen de school MHS, het centrum en NS station.
Start 12.30 uur voor eerste praamvaart en laatste rit om 16.30 uur.
De laatste bus wacht bij de Harmonie op de praamvaarders, die tegen 17.00 uur terug zullen zijn bij de Harmonie.
2 ritten per uur.  Op het halve en het hele uur.
Halte school MHS, Oldehoofsterkerkhof  (Stadswandeling , Oldehove en musea), Harmonie (Praamvaart) en Zaailand (Fries Museum).
Halte Perron P van het busstation (tentoonstelling Achmeatoren).
Perron P (evenementen) ligt aan het einde van het busstation.
Er is een buskaart van € 3,50 voor nodig.
Buskaart wordt per mail gestuurd, indien er voor is betaald.

De route loopt van de school via de Harlingerstraatweg, Vrouwenpoorts-brug naar Oldehoofsterkerkhof *
(stopplaats) dan via de Westerplantage (stopplaats), Zaailand (stopplaats),  Prins Hendrikstraat, Zuidersingel naar het busstation, perron P (stopplaats) en via de Zuidersingel, Tesselschade-straat, Heliconweg, Europaplein, Harlingerstraatweg terug naar de Reünielocatie (stopplaats).

 

BUSROUTE 4:
Rondrit door en om Leeuwarden
Stop op verzoek op Aldlansdyk (bij Tynjedyk) voor de expositie Slauerhoff in de dorpskerk Huizum.
Bustour met uitleg veranderingen in Leeuwarden door  gids Johan Zijlstra.
Bustour duurt ca. 60 minuten.
Eerste bustour  om 13.00 uur (om het uur) en laatste rit om 16.00 uur.
Er is een buskaart van € 3,50 voor nodig.

De route loopt van de school via de Slauerhoffweg, Marshallweg, Zuidersingel, Stationsweg, Oostergoweg, Overijselselaan, Waldwei, Drachtsterweg, naar Aldlansdyk  en via de Planetenlaan, Anne Vondelingweg, Groningerstraatweg, Gerbrandyweg, Dammelaan, Valeriusstraat, Europaplein, Harlingerstraatweg, terug naar de school MHS.

 

Buskaarten zijn ook te koop bij de infobalie op de school MHS.

 

BUSSTOPS IN LEEUWARDEN:

Oldehoofsterkerkhof.
– Start van 2 stadswandelingen bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) om 13.15 uur Oldehove Tour en om 14.00 de Highlights Tour.
Vertrek bus vanaf de school om uiterlijk 13.00 uur of 13.30 uur.
Men moet zich van te voren opgeven bij het HCL (tel.: 058-2332350). Misschien is het alsnog mogelijk mee te wandelen. Betaling € 3,50 aan de gids bij vertrek van de wandeling.
– Het beklimmen van de Oldehove, het Fries Natuur Museum, het Museum Princessehof, de tentoonstelling Historisch Centrum Leeuwarden.

De Harmonie.
– Start van de praamvaarten om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur bij de kade achter de Harmonie.
Vertrek bus vanaf school uiterlijk een half uur voorafgaand.
Kaartjes  € 10,00 zijn te verkrijgen bij de infobalie.

Busstation Vak P (NS-Station).
– Achmeatoren met de tentoonstelling van Abe Bonnema, het Fries Museum met de Escher tentoonstelling (reservering noodzakelijk) en natuurlijk het Zaailand.

Aldlânsdyk bij Tynjedyk.
Expositie Slauerhoff in de dorpskerk Huizum,

Het is Open Monumenten Dag met het thema ‘schoolgebouwen’. Er zullen ca. 15 oude schoolgebouwen hun deuren hebben geopend voor het publiek. Meer informatie (folder) hierover is te verkrijgen bij de infobalie.

 

Parkeerterreinen P1-P2 en P3 (Elfstedenhal en Wetterskip Fryslan)